Normalt kan du teckna ett avtal med ny leverantör långt innan ditt aktuella avtal går ut men ditt nya avtal träder inte ikraft förrän uppsägningstiden på det gamla löper ut. Men jag rekommenderar dig att teckna det nya avtalet och låta den nya leverantören hantera uppsägningen med det gamla.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB