Hej,

Det är svårt att säga en procentsats som det rör sig om för tjänstepensioner då det finns många olika faktorer som spelar in. Bland annat när du väljer till efterlevandeskyddet och beroende på om du sparat i en fondförsäkring eller har ett sparande med garanti. Så det är alltid klokt att dubbelkolla med ditt pensionsbolag vad som gäller i ditt fall.

För premiepensionen ser reglerna lite annorlunda ut. Du kan endast lägga till efterlevandeskydd i samband med att du väljer att ta ut pensionen och det går sen inte att välja bort. Om du väljer till efterlevandeskydd kommer du att gå miste om så kallad arvsvinst. Du kan läsa mer om det på Pensionsmyndighetens hemsida.

Hälsningar,
Maja Englund