Elcertifikaten infördes som ett politiskt marknadsinstrument för att öka utbyggnadstakten av förnyelsebar elproduktion. Samtliga elkunder är med och betalar för elcertifikaten genom ett lagstadgat köptvång i form av ett påslag på elräkningen. Före 2006 var elleverantörerna tvungna att särredovisa på elräkningen hur mycket som debiterats för elcertifikat. Numera behöver de inte längre särredovisa elcertifikaten utan endast redovisa det totala rörliga priset inkl. påslag. Syftet med detta är att göra det enklare för kunderna att jämföra det totala rörliga priset från olika elleverantör. Elcertifikatssystemet är ett komplext system och elleverantörerna debiterar inte exakt samma kostnad per kWh men de har rätt att täcka sina kostnader. Om du är misstänksam mot din elleverantör tycker jag att du skall be dem redovisa eller förklara hur kostnaden för elcertifikat bakas in i din räkning.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB