Hej, En jämkning ligger kvar under året du skickade in den. Det enklaste är att du ber arbetsgivaren att dra mer i skatt varje månad. Det kan arbetsgivaren göra utan att de måste få besked från Skatteverket. Vill du däremot att arbetsgivaren ska dra lägre skatt måste du skicka in en ny ansökan om jämkning med uppdaterade siffror till Skatteverket.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar