Hej, ja du kan ha fler försäkringar samtidigt. Barnet kan få ersättning för invaliditet från fler försäkringar men ni kan inte få ersättning för exempelvis utlägg som uppstått vid en olycka från mer än en försäkring. Samtidigt ska ni tänka efter om ni verkligen behöver ha båda försäkringarna. Räcker det istället med att behålla den ni tycker är bäst och eventuellt höja beloppet vid ersättning för invaliditet. Om ni tänker förändra, är det viktigt att inte säga upp en försäkring innan man med säkerhet vet att ansökan hos det andra försäkringsbolaget har gått igenom, både när det gäller höjning av försäkringsbelopp och vid nyteckning.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar