Tyvärr är det fortfarande så att den absoluta majoriteten av världens elförsörjning kommer från fossila bränslen. Just olja används inte längre i samma utsträckning för just elproduktion men kol och naturgas står tillsammans för ca 60% av världens elförsörjning.

Av de förnyelsebara källorna dominerar vattenkraften (ca 17%) medan vindkraften ligger på runt 3% och solel har en försvinnande liten andel. Sverige har faktiskt den högsta andelen förnybar el
i EU med över 50% tack vare vattenkraften. Norge, som står utanför EU, ligger ännu högre. Stora tillväxtländer, med Kina som det mest extrema exemplet, har enorma utmaningar att täcka elförsörjningen och tyvärr så byggs det fortfarande väldigt mycket kolkraftverk runtom i världen.

När man väl börjar sätta sig in i siffrorna är det en rätt dyster läsning. Men vi har många gånger i historien sett hur teknikskiften snabbt kan förändra världen till det bättre och ibland tycker jag att man får välja att lyssna till de goda nyheterna och hoppas på det bästa.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB