Du har fortfarande förhållandevis långt kvar till pensionen och bör, för att ha möjlighet till högre avkastning, investera ditt PPM-sparande på aktiemarknaden. Men när du närmar dig pensionen bör du vikta ner risken i ditt sparande, från aktier till räntebärande värdepapper. Om du själv vill slippa tänka på detta finns det s k generationsfonder eller den statligt förvaltade AP7 Såfa. Gemensamt för dessa fonder är att de automatiskt minskar andelen aktier ju äldre du blir. AP7 Såfa minskar exempelvis andelen aktier med 3-4 procent per år från 56 års ålder. Det går förstås också utmärkt att göra på egen hand.