Hej Nina! Ett ISK lönar sig bäst för sparande där du räknar med en avkastning som överstiger ca 1,6 %, vilket råkar sammanfalla med den förväntade avkastningen på de sparformer jag tänker är det bästa för dig som sparar med lång tidshorisont: aktier och/eller aktiefonder. Läs gärna på lite om hur du kan sprida risken i ditt sparande, t ex genom att investera i globala fonder.