Den stora skillnaden, under förutsättning att all lånedokumentation finns på plats (såsom skuldebrev och eventuella säkerhetshandlingar) samt att svensk rätt gäller, är att det kan vara svårt att få betalt om personen inte betalar. Detta för att Kronofogden endast kan hjälpa till att driva in skulden om den betalningsskyldige har tillgångar i Sverige samt att det kan vara svårt att få en svensk dom eller ett beslut verkställd/verkställt utomlands.