Hej!

Systemet har förändrats över tid och ser idag ut så här:

• Om ditt barn är fött före den 1 mars 2014 och ni har delad vårdnad så betalas pengarna ut till den förälder som födde barnet.

• Om ditt barn är fött 1 mars 2014 eller senare och ni har delad vårdnad så betalas barnbidraget ut till er båda. Ni får 625 kr/månad var.

Vill man ha det på något annat sätt fyller man i en blankett som båda föräldrarna skriver under och skickar in till Försäkringskassan.