Hej och tack för din fråga!

Om du jobbar och tar ut pension samtidigt kommer delar av din inkomst att beskattas som lön inklusive jobbskatteavdrag. Hur skatten på din pension kommer att se ut beror på hur stor inkomst du har i förhållande till din pension. Du kan läsa mer här

Det är bra att ha koll på de ekonomiska konsekvenserna när du planerar uttaget av pensionen och samtidigt tänker arbeta. De inkomster du har som lön och det du tar ut som pension beskattas olika. Det spelar dessutom roll hur gammal du är. Pensionärer betalar olika stor skatt beroende på om du fyller 66 år under inkomståret eller är yngre. Skatten är även olika om du arbetar före eller efter denna tidpunkt.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020 är 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad, som är 7,5 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

Hälsningar,
Maja