Hej! Beloppet är begränsat till 950 000 kr per institut, men det finns planer på att justera det något uppåt eftersom det är ett EU-gemensamt belopp och därför kopplat till eurons växelkurs. Det finns också möjlighet till undantag om pengarna t ex härrör från en fastighetsförsäljning. Kontakta gärna Riksgälden för mer information eller läs på deras hemsida. Mvh Emma