Det beror på var ni har flyttat. Det är samma regler som gäller för uppskov för kapitalvinster på privatbostäder vid köp och försäljning av bostäder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) som i Sverige. På samma sätt kan ni begära en omprövning av er deklaration. Tänk på att om du får uppskov och bor i ett annat ESS land, måste du varje år lämna uppgifter till Skatteverket som visar att du fortfarande äger bostaden med samma ägandeförhållanden som när du köpte bostaden. Om du glömmer bort att göra det kan Skatteverket återföra uppskovsbeloppet till beskattning.