Hej!
Om du syftar på att få tillbaka skatteåterbetalningen så snart som möjligt (april) krävs det att du inte ändrar eller lägger till något, vilket inte är ditt fall då du ska lämna en K4. Det som är positivt är att det är en relativt enkel och snabb process för dig, eftersom du gjort en transaktion under året. Deklarerar du innan 3 maj kommer du att få skatteåterbäringen någon gång mellan 8-11 juni 2021.