Du syftar nog på en tidigare fråga om vad en rimlig fondavgift är. Där nämnde jag att en globalfond kostar så lite som 0,20%. Tillväxtmarknadsfonder är i allmänhet lite dyrare än så.

Den billigaste vi kan hitta för konsumenter är Avanza Emerging Markets med avgift 0,29%*. Den gör inget avancerat utan försöker bara härma det välkända indexet MSCI Emerging Markets genom att investera i c:a 1300 bolag i de länder som klassas som utvecklingsländer. När fonden lanserades recenserade vi den lite noggrannare och ser inte att något väsentligt har förändrats sedan dess.

En tillväxtmarknadsfond är en vettig krydda till en global aktiefond då de kompletterar varandra väl. Vi brukar rekommendera att lägga 10% av pengarna där eftersom det är ungefär så stor del av världsmarknaden som tillväxtmarknaderna utgör. Vissa globalfonder bakar in tillväxtmarknaderna på egen hand. De kostar lite mer men blir också lättare för den som vill slippa krångel.

* När vi jämför globala aktiefonder är Avanza Global också billigast i den fondkategorin, men missgynnas av skatteeffekter i Luxemburg som på totalen leder till att vi istället rekommenderar Länsförsäkringar Global Indexnära.
Samma effekt tror vi inte att vi ser för tillväxtmarknadsfonderna då det framförallt är den amerikanska marknaden i globalindexet som drabbar Avanzas globalfond negativt. Därför rekommenderar vi Avanzas tillväxtmarknadsfond men inte deras globalfond.