Hej! Om vi använder oss av de genomsnitt som SCB räknar fram, så kan vi försöka oss på en uppskattning. Boendekostnaden blir enligt SCB (per månad) 10 413 kr och genomsnittliga utgifter 21 151 kr, vilket omfattar saker livsmedel, kläder, möbler, transport och så vidare. Men naturligtvis finns det stora individuella skillnader. Ett sätt att göra en uppskattning just för er är att använda dig av Konsumentverkets budget på deras hemsida ”hallå konsument”. Där finns schabloner för olika typer av utgifter för den ålder du anger i kalkylen. Då kan du även lägga till egna faktiska utgifter. Lycka till! /Emma