Det korta svaret är ja. Ni får en bättre förhandlingssituation med banken om ni lånar från anhöriga.

Vad är kontantinsats?
När du köper en bostad behöver du betala minst 15% kontant. Resterande kan du lösa genom ett bolån. Det går visserligen att låna till kontantinsatsen också men det kallas då inte bolån eftersom bostaden inte utgör en säkerhet för banken. På grund av den förhöjda risken är räntan mycket högre på ett kontantinsatslån och det ställer också högre krav på den som lånar att det
finns en stabil inkomst.

Låna privat eller av banken?
Eftersom alla former av privatlån utan säkerhet har höga räntor är det alltid intressant att kunna låna av någon anhörig istället. Den här typen av privata lösningar har banken ingen möjlighet att kolla upp eftersom det inte ingår i kreditupplysningar. Tar ni däremot lånet av en annan bank kommer det att synas vid en kreditupplysning. Fördelen med att låna privat är dels att det är lättare att få lånen och förhandla ränta (särskilt om banken inte vet att ni har lånat pengarna) och dels att det i många fall kan vara lättare att förhandla till sig en ok ränta av en anhörig.

Nackdelen är förstås att pengar ibland kan skapa konflikter i familjer. Vårt råd är att se till att ni är överens om vad räntan ska vara, vad som händer om ni får problem att betala tillbaka, etc.