Aktiesparandet i Sverige har tagit fart de senaste åren och ifjol såg vi en rekordökning av antalet aktieägare i Sverige enligt Euroclear. Totalt har vi nu över 2 miljoner svenskar som direktäger aktier och på Avanza har vi nyligen passerat 1 miljon aktieägande kunder. Den åldersgrupp som ökar allra snabbast, både ifjol men även under förra årtiondet, var 21-30 åringarna. Vi har även noterat en markant ökning av fondsparandet de senaste åren.