Det här är en intressant fråga som troligtvis inte har ett enkelt svar. Men Sverige är ett litet, öppet och exportberoende land som lyckats skapa en god grogrund för många globalt ledande bolag. Politisk stabilitet, sunda statsfinanser, välskötta bolag, globalisering och avsaknad av krig är nog bidragande faktorer. Vidare har vi också ett gott klimat för sparande och investeringar.

Idag ser vi en snabb framväxt av en digital tidsålder och den globala halvledarbristen påminner oss om hur viktig all högteknologisk utrustning runt omkring oss är. Det är inte för inte som den brukar omnämnas som nutidens olja. Här är både USA och Kina relativa vinnare på bekostnad av både Sverige och Europa. Länder och/eller regioner med hög koncentration av techbolag som säljer digitala ettor och nollor samt åtnjuter skalfördelar likväl som starka nätverkseffekt kan mycket väl ge oss en bra match framåt.