Allt pekar på att det kommer en lagändring redan den 1:a juli 2022 som gör att fler pensioner går att flytta. Det finns begränsningar kring vilken typ av pensioner det gäller, men det blir ytterligare en förbättring så håll koll på det här om du har pensioner som berörs.

Vilka pensioner går att flytta?
Den så kallade fria flytträtten idag berör egentligen en liten andel av pensionerna. De här kriterierna ska vara uppfyllda.

1. De är så kallade fribrev. Dvs gamla pensioner som inte fylls på med nya pengar.
2. De är inte kollektivavtalade (gäller tjänstepensioner). Dvs du har fått pengarna från en arbetsgivare utan kollektivavtal. Kollektivavtalade pensioner kan du oftast flytta tämligen billigt och oavsett hur gamla pensionerna är, men bara inom ett begränsat utbud av försäkringsbolag och fonder.
3. De är tecknade efter juni 2007.

Det är alltså det sista villkoret som kommer att justeras till “De är fond- eller depåförsäkringar eller traditionella försäkringar tecknade efter juni 2007" när det nu föreslås en utökad flytträtt.

Har du tjänstepension som har betalats in av en gammal arbetsgivare är det också nästan alltid så att din gamla arbetsgivare behöver godkänna din pensionsflytt. De flesta arbetsgivare godkänner detta, men vissa säger nej och då finns det tyvärr inget att göra i nuläget. Det kan till exempel vara så att det finns avtal mellan arbetsgivaren och en försäkringsförmedlare som hindrar vissa flyttar. Det har dock kommit politiska förslag på att förenkla även den här biten för den som vill flytta.

Förbättringen gäller även kapitalförsäkringar
Den föreslagna förbättringen gäller inte enbart pensioner utan också när man vill avsluta kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringar är en sparform som kunde vara bra för privat sparande innan Investeringssparkontot (ISK) infördes. Numera är det framförallt för företag - som inte får ha ISK - som jag rekommenderar att använda kapitalförsäkring.

Därför ska du flytta gamla pensioner
Den viktigaste anledningen till att flytta gamla pensioner är att slippa betala det som kallas försäkringsavgift eller kapitalavgift. Det är en lurig avgift som pensionsbolaget tar ut utöver fondavgifterna, men som sällan redovisas på annat sätt än i ditt årsbesked. Alla gamla pensioner har inte en sådan avgift, men majoriteten har det och risken är oftast större ju äldre de är. Läs mer här om hur du hittar försäkringsavgiften.

Ibland kan det också finnas skäl att flytta för att komma åt billigare fonder, men oftast är försäkringsavgiften den viktigaste anledningen. Väljer du rätt fond hos ditt pensionsbolag är vinsten av att hitta ännu billigare fonder hos någon annan oftast inte jättestor.

Det har egentligen inte med det här inlägget att göra, men jag kan inte låta bli att påpeka att jag rekommenderar alla med minst tio år kvar till pensionen att ha alla pensionspengar i billigast möjliga globala aktiefond. Och den billigaste globala aktiefonden hos just ditt försäkringsbolag hittar du i vår
Fondguide.

De här förbättringarna har skett de senaste åren
1. Från och med januari 2020 fick vi lägre avgifter på flyttar av pensionsförsäkringar och återköp kapitalförsäkringar. Det infördes en regel att de provisioner som säljarna har fått skall anses vara finansierade efter att pensionsbolagen tagit ut sina avgifter från kunderna i 10 år. Sparande som är äldre än 10 år kan alltså inte längre bli så värst dyrt att göra sig av med.

2. Från och med april 2021 förbättrades konsumenternas ställning när nya taket sattes till 600 kr från att tidigare ha kunnat kosta 5% av kapitalet, alltså tiotusentals kronor i många fall. Detta gällde dock bara sparande som inte är traditionellt förvaltat.

3. Från och med 1 juli 2022 kommer vi alltså sannolikt dessutom få en utökad flytträtt. Tidigare har den lagstadgade flytträtten bara gällt de pengar som sätts in efter 1 juli 2007. Nu verkar det som att den utvidgas till att gälla retroaktivt. Återigen bara för pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som inte är traditionellt förvaltade.

Varför har just 2007 varit en gräns?
Anledningen till att det ser ut som det gör är att det förr i tiden stod pensionsbolagen fritt att skriva i sina villkor att det inte var tillåtet att flytta sin pension. Argumentet har hela tiden varit att det varit för att skydda kollektivet. Om andra flyttar sina pengar så skulle det kunna drabba de andra spararna negativt. Det är ett argument som åtminstone är begripligt för traditionell förvaltning, men betydligt mer långsökt för så kallade fondförsäkringar där det är tydligare vems pengar som är vems.

Det var först 2007 som lagstiftarna förbjöd sådana avtalsvillkor och sedan dess har det funnits en debatt om att införa retroaktiv lagstiftning som alltså först nu verkar komma på plats. Frågar man mig som konsumentaktivist är det såklart obegripligt att det tagit så lång tid. Nästa steg är förmodligen att även börja diskutera retroaktiv flytträtt av traditionella försäkringar.