Hej! Den höga inflation vi ser i Sverige just nu bedöms i nuläget vara övergående. Förenklat kan man nämligen säga att den beror på de höga energi- och drivmedelspriserna. Rensat för dessa effekter så ligger inflationen till och med just nu under målet, vilket gör att Riksbanken inte bedöms behöva agera.