Hej, tack för din fråga. Det stämmer att pensionsåldern för när du tidigast kan börja ta ut din pension har höjts. I dag gäller att du tidigast kan börja ta ut din allmänna pension när du fyllt 62. Förslag finns även att höja denna ålder till 63 år 2023. Den allmänna pensionen är väldigt flexibel och du kan ta ut den helt eller delvis. Du kan också pausa utbetalningarna och det finns inga begränsningar när det gäller att jobba och ta ut pensionen samtidigt. Den lägsta åldern för att ta ut tjänstepension, och möjligheten att kombinera tjänstepensionsutbetalningarna med fortsatt jobb, kan däremot variera beroende på avtal. Här är mitt råd att kolla upp med din arbetsgivare eller ditt pensionsbolag vad som gäller. Har du rätt till garantipension kan du tidigast ta ut den när du fyllt 65.