För att löneväxling ska vara förmånligt behöver du ha en månadslön på minst 47 748 kronor (2022) efter avdraget för löneväxling. Om du har en lägre månadslön än så tjänar du inte på att löneväxla. Det beror på att din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och vissa andra socialförsäkringsförmåner påverkas negativt om du hamnar under denna gräns.

Bestämmer du dig för att löneväxla är det även viktigt att kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för dig. Har du en kollektivavtalad försäkring kan den påverkas av löneväxlingen. Din arbetsgivare kan då behöva kompensera för detta genom att betala in en extra premie.