Om du inte kan tillträda din nya lägenhet riskerar du att behöva stå för de eventuella ekonomiska förluster som uppkommer för föreningen och det varierar från fall till fall. Ta kontakt med dem och eventuellt en jurist för att ta reda på vilka alternativ som finns. /Emma