För att pensionsnivåerna ska vara oförändrade för den allmänna pensionen gäller det att vi kan tänka oss att arbeta två tredjedelar av medellivslängdsökningen. I praktiken har inte arbetslivet förlängts i samma utsträckning. Det är huvudförklaringen till varför den allmänna pensionen sjunker för kommande generationer (om inte trenden bryts med högre pensionsåldrar). Samtidigt har tjänstepensionen ökat i betydelse år för år och är för de flesta direkt avgörande för den framtida ekonomin.

Om man har tio år kvar till pensionen bör man ta uppgifter om månadsbelopp för pensionen med en nypa salt. Man har många år kvar i yrkeslivet och vet inte med säkerhet hur och när man avslutar sitt arbetsliv. När detta skrivs (i oktober 2022) har det varit en påtaglig börsnedgång vilket många har fått erfara när de loggar in på minpension.se. Men pensionens samlade storlek beror inte bara på börsen utan även på inkomst- och prisutvecklingen. Här finns alltså en inbyggd riskspridning. Dessutom finns det viktiga försäkringsinslag. Den allmänna pensionen och flertalet tjänstepensioner utbetalas livet ut, oavsett hur gammal man blir. De flesta har även garanterade pensionsbelopp för någon del
av sin pension.