Everyday


Everyday

Allmän information

Everydaycard ges ut av Nordea Finans som under ett antal år haft en ledande roll som finansbolag i Sverige. Framgången bygger på gedigen kompetens och erfarenhet samt ett nära samarbete med Nordeas kontor och våra samarbetspartners.

Nordea Finans finns idag i Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen, vilket ger goda möjligheter att erbjuda såväl lokala som globala finansieringslösningar. Tillsammans är vi norra Europas största finansbolag.

Nordea Finans erbjuder ett brett sortiment av produkter och helhetslösningar som gör att våra kunder kan finansiera sina investeringar. Några exempel på produkter är: leasing, avbetalning, fakturabelåning, kontraktsbelåning och kort- och konsumentkrediter.

Nordea Finans Sverige AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ).


För mer info: www.nordeafinans.se

Kontakt

E-post: everydaycard@nordea.com

 
➔ Mer info

hos Everyday

Jämförs just nu Compricer

Halvförsäkring, Volvo 945-853 gl

Lägst årskostnad 8 788 kr
Högst årskostnad 17 130 kr
Att spara 8 342 kr

Jämför här