Sedan januari har bankerna höjt sina rörliga räntor med i snitt 0,43 procentenheter, trots att Riksbanken ännu inte aviserat någon höjning av reporäntan. Samtidigt har sparräntorna på ett vanligt lönekonto i stort sett legat helt still.

Trots att Riksbanken ännu inte höjt sin styrränta har bankerna höjt sina rörliga 3 månaders boräntor med i snitt 0,16 procentenheter, bara i juni. Förklaringen enligt bankerna själva står att finna i ökade marknadsräntor vilket ökar upplåningskostnaden för bankerna.

Men samtidigt som bankerna är snabba med att höja de rörliga boräntorna verkar man inte lika kvick med att höja sparkontoräntan för de vanligaste sparkontona enligt en sammanställnig från Compricer.se.

Sedan årsskiftet har endast Handelsbanken och SBAB justerat upp sina sparräntor, men inte lika mycket som man höjt sina boräntor.

Sämst sparränta erbjuder Nordea som inte ger någon ränta alls på ett vanligt sparkonto, såvida man inte uppfyller kravet om att bli förmånskund. Bäst ränta av de större bankerna erbjuder SBAB med sina 0,9%.

Om man som kund vill erhålla bättre sparräntor och ändå omfattas av den statliga insättningsgarantin bör man flytta sina sparpengar till mindre kreditinstitut. Bästa räntan bland dessa institut erbjuder Hoist Spar på 2,60 %.

”Som kund gäller det att visa för banken at att man inte accepterar dåliga villkor. Enklaste sättet att markera sitt missnöje är att flytta sina sparpengar till lika säkra alternativ som ger mångdubbelt bättre ränta på ditt sparkapital, säger Erik Emanuelsson marknadschef på jämförelsesajten Compricer.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Emanuelsson, marknadsansvarig

Tel: 0704-244 211             E-post: erik@compricer.se