Att bli arbetslös är den situation som vi svenskar anser skulle påverka vår ekonomi mest negativt enligt en undersökning av JobbGarant. Enligt TCO är det endast 7 procent av oss som idag får 80 procent av vår lön vid arbetslöshet. 93 procent av oss är alltså underförsäkrade. Är man van vid en högre lön kan ett inkomstbortfall vara väldigt tungt med tanke på att högre inkomster ofta föder större fasta utgifter.

Så fungerar en inkomstförsäkring

Är vi medlemmar i arbetslöshetskassan (a-kassan) får vi vid arbetslöshet en grundersättning på 80 procent av vår lön – upp till 18 700 kronor i månaden. En inkomstförsäkring kompletterar a-kassan genom att ge ersättning på 80 procent av vår fulla lön – upp till 80 000 kronor/månad eller 160 000 kronor/månad beroende på försäkringsbolag.

Exempel på ersättningsnivåer vid lön upp till 80 000 kronor
inkomstförsäkring graf

Så fungerar inkomstförsäkringstjänsten hos Compricer

Compricer förmedlar Accepts och JobbGarants inkomstförsäkringar. Efter att ha fyllt i några uppgifter på compricer.se så kontaktas kunden av Compricers rådgivare som hjälper till att jämföra och ansöka om en försäkring. Självklart är tjänsten och rådgivningen kostnadsfri.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda Accept och JobbGarants inkomstförsäkringar till våra kunder. Det är ett naturligt komplement till våra övriga försäkringstjänster och fyller en stor funktion för den enskilde som vill trygga sin eller sin familjs ekonomi i händelse av arbetslöshet” säger Philippe Suhard, försäkringsansvarig på Compricer.

Läs mer om inkomstförsäkringar >>

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Söderberg, Sparekonom

Tel: +46 70 652 2883