Försäkringsjämförelse

Compricer är en försäkringsförmedlare som förmedlar motor-, båt- och boendeförsäkringar, barn- och gravidförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar till privatpersoner. Våra rådgivare tjänar lika mycket oavsett vilket bolag de rekommenderar!

Förmedlingen går till så att användaren fyller i sina premiegrundande uppgifter och får en lista med aktuella premier. Beställningen kan sedan göras direkt på Compricer. Det går också att använda vår telefonrådgivning där våra försäkringsrådgivare kan svara på frågor och vägleda kunderna när de har frågor kring sina val av försäkringslösningar. Våra rådgivare genomgår en intern utbildning som avslutas med ett test i försäkringskunskap och försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

All förmedling och service är helt avgiftsfri och kunderna erhåller samma premier hos Compricer som direkt hos bolagen. Compricer får provision för varje ny försäkring som vi tecknar åt de bolag som vi samarbetar med.

Vi vill gärna samarbeta med fler försäkringsbolag! Compricer är en värdefull kanal för att nå konsumenter i slutfasen av köpprocessen.

Är du intresserad av ett samarbete eller har frågor om försäkringsförmedlingen kontakta:

Philippe Suhard, Affärsområdeschef El & Försäkring
telefon: 08 – 586 122 70
e-post: philippe.suhard@compricer.se

Klicka här om du vill ha en lång, tungläst och utförlig information om Compricers försäkringsförmedling