Fredrik Persson (VD)

Philippe Suhard (Affärsområdeschef el & försäkring)

Christina Söderberg (Sparekonom)

Sofia Fogelfors (Marknadschef)

Johann Hauska (Produktchef)

Christoffer Cederschiöld (Affärsområdeschef bolån)

Björn Hansson (Affärsutveckling)

Agnes Banck (HR)

Axel Hauska (Marknad, produktionsledare/projektledare)

Stina Hübinette (Marknad, SEM)

Helene Sjöblom (Business Controller)

Lena Danielsson (Partneransvarig affärsområde klick)

Rikard Schollin (Produkt)

Annelie Pathirana (Produkt)

Johan Norberg (Produkt, kvalitetssäkring, IT-support)

Gustav Schrewelius (Gruppchef försäkring)

Rodney Arvidsson (Gruppchef försäkring)

Johannes Edh (Gruppchef försäkring)

Andreas Tranevall (Gruppchef el)

Hussein Dahir (Gruppchef backoffice)

Oscar Mild (Backoffice el)

Jesper Hemrin (Backoffice säljstöd)

Patrik Forsberg (Backoffice kvalitetssäkring)

Elin Lantz (Backoffice)

Sandra Olofsson (Kontorsansvarig)

Joakim Silén (Säljchef bolån)

Magnus Thorin (Gruppchef bolån)

Gustaf Claesson (Affärsområdeschef privatlån)

Robin Castillo (Gruppchef privatlån)

Henrik Sundset (Teknikchef)

Linus Wendin (Programmering)

Fredrik Löfman (Programmering)