Fredrik Persson (VD)

Philippe Suhard (Affärsområdeschef El & Försäkring)

Christina Söderberg (Sparekonom)

Sofia Fogelfors (Marknadschef)

Axel Hauska (Marknad, Produktionsledare/Projektledare)

Christoffer Torninger (Marknad, SEM)

Johann Hauska (Produktchef)

Rikard Schollin (Produkt, Försäkring)

Johan Norberg (Produkt, El, Kvalitetssäkring, IT-support)

Annelie Pathirana (Produkt Bolån)

Annica Werner (Ekonomi)

Gustav Schrewelius (Gruppchef försäkring)

Rodney Arvidsson (Gruppchef försäkring)

Johannes Edh (Gruppchef försäkring)

Andreas Tranevall (Gruppchef el)

Oscar Mild (Back office, el)

Hussein Dahir (Chef, back office)

Sandra Olofsson (Office manager, back office, )

Alexandra Franssi (Utbildningsansvarig, back office)

Christoffer Cederschiöld (Affärsområdeschef bolån)

Martin Rosengren (Compliance officer)

Gustaf Claesson (Affärsområdeschef privatlån)

Joakim Silén (Säljchef bolån)

Eddie Sjögren (Gruppchef bolån)

Agnes Banck (HR)

Björn Hansson (Teknikchef)

Richard Andersson (Teknikchef)

Linus Wendin (Programmering)

Fredrik Löfman (Programmering)