Bilförsäkringen är standardiserad produkt och att skydden i vissa avseenden kompletterar varandra. Exempelvis kompletterar räddning, som ingår i delkasko, vagnskadeförsäkringen, eftersom bilen i en del fall i samband med vagnskada behöver bärgas till verkstad. Reglerna kring hur bilförsäkring erbjuds och paketeras syftar till att passa och uppfylla merparten av kundernas behov och önskemål. Om efterfrågan eller behoven förändras kan det kanske bli förändringar i framtiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar