Allmän pension – så fungerar den

Ta hand om din framtida pension.
Här får du koll på hur den allmänna pensionen fungerar!

Den allmänna pensionen är en statlig pension som består av inkomstpension och premiepension. - Christina Sahlberg, Sparekonom

Compricer är en del av Schibsted
Compricer är en del av
Via mejl bjuder Compricer slumpmässigt in en del av sina kunder att lämna recensioner. Genomsnittligt betyg beräknas baserat på alla lämnande omdömen hos Trustpilot, oavsett om de kommer från verifierade kunder eller inte, med beaktande av faktorer som aktualitet, mängd och stjärnbetyg.

Allmän pension - din pension från staten

Allmän pension - din pension från staten
Den allmänna pensionen är den del av pensionen som du får från staten.

Oavsett om du jobbar, studerar eller är föräldraledig tjänar du in till din allmänna pension som består av bland annat inkomstpension, premiepension och garantipension. Din allmänna pension grundas alltså på den inkomst du betalar skatt för. Därmed räknas även arbetslöshetsersättning och sjuk- och aktivitetsersättning in.

Så mycket får du i allmän pension 2023


Den allmänna pensionen är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp. 16 procent går till din inkomstpension medan resterande 2,5 procent går till din premiepension. Har du haft låg eller ingen inkomst alls kan du istället få garantipension som är ett grundskydd beräknat på antal år som du bott i Sverige.

Pensionsgrundande inkomst (PGI)


Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera olika typer av inkomster. Förutom lön och/eller inkomst av näringsverksamhet kan det handla om föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 22 208 kronor under 2023. Den högsta inkomsten som kan utgöra underlag för allmän pension uppgår till 599 250 kronor (49 938 kr/mån) för 2023.

Inkomstpension


För varje år som du arbetar och betalar skatt i Sverige får du en pensionsrätt till din inkomstpension. Du kan få pensionsrätter även när du studerar, är föräldraledig, har arbetslöshetsersättning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Pensionsrätten är 16 procent av din pensionsgrundande inkomst som sätts in på ditt inkomstpensionskonto. Din inkomstpension är alltså värdet av dessa pensionsrätter samt avkastningen du fått under åren.

Premiepension


Premiepension är den del av din allmänna pension där du själv kan välja var pengarna ska placeras. Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i fonden AP7 Såfa som är det statliga förvalsalternativet.

Vill du välja premiepensionsfonder själv kan du göra det via “Mina sidor” på Pensionsmyndighetens hemsida. Att jämföra och välja premiepensionsfonder kan i slutändan göra stor skillnad för din pension.

Läs mer om premiepension

Garantipension


Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen och är till för dig som haft en liten eller ingen arbetsinkomst alls under livet. Den baseras framför allt på din inkomstpension, hur länge du bott i Sverige samt ditt civilstånd.

För 2023 kan ensamstående som mest få 10 631 kronor i månaden. Är du gift kan du få upp till 9 625 kronor per månad.

Christina tipsar

Så påverkar du din allmänna pension

Så påverkar du din allmänna pension
Hur stor din allmänna pension blir påverkas av flera olika faktorer men generellt gäller att ju mer du jobbar och ju högre lön du har desto mer i pension får du (upp till ett maxtak).

Räkna ut allmän pension


Vill du veta exakt hur mycket du kommer att få i allmän pension 2023 kan du logga in på Pensionsmyndighetens webbplats eller läsa det orange kuvertet som varje år skickas ut till landets pensionärer och pensionssparare.

Vill du göra en prognos över din framtida pension kan du göra det kostnadsfritt på minpension.se.

Ta ut allmän pension

Ta ut allmän pension
Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med att du har fyllt 63 år. Detta började gälla från och med 2023, tidigare var gränsen 62 år. Tänk dock på att ju tidigare du börjar ta ut din pension desto lägre blir din pension per månad.

Du väljer själv om du vill ta ut hela din allmänna pension eller 75, 50 eller 25 procent av den per månad. Du ansöker om pensionen hos Pensionsmyndigheten och bör göra detta minst tre månader innan du vill börja få din pension. Detta eftersom Pensionsmyndigheten har en viss handläggningstid.

Planera uttag av pensionen


Pensionen består som sagt av flera olika delar. Därför är det bra att i god tid börja planera för dina uttag. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever, men när det kommer till tjänstepension och eget privat pensionssparande väljer du själv under hur lång tid du vill ta ut pengarna. 

På minpension.se kan du använda dig av uttagsplaneraren för att få en överblick över din pension och planera för dina uttag.

Utbetalning


Din allmänna pension betalas ut en gång i månaden. Vilken dag som utbetalningarna sker på beror på vilken dag i månaden du är född. Här kan du se när pensionen betalas ut under 2023.

Skatt på allmän pension


Precis som med all annan inkomst betalar du skatt på pensionen. Det är nya regler som gäller från 2023 vilket innebär att från det år du fyller 66 år betalar du lägre skatt på din pension och tillhör då kolumn 2 i skattetabellen istället för kolumn 6. Detta gäller oavsett om du har tagit ut pension tidigare eller inte. Hos Pensionsmyndigheten kan du se hur stort ditt skatteavdrag blir varje månad.

Kom ihåg att även planera uttaget av eventuell tjänstepension och privat pensionssparande. Det är bra att fundera över hur mycket pengar du behöver ta ut och vilken skatteeffekt det får för dig.

Efterlevandeskydd av pension


Om du avlider kommer en utbetalning av din pension för den månaden då dödsfallet sker betalas ut till dödsboet och sedan stoppas utbetalningarna. För din premiepension kan du välja till ett så kallat efterlevandeskydd från och med första gången du ansöker om pension. Detta innebär att om du skulle gå bort före din make/sambo får hen din premiepension utbetald till sig.

Vänta med att ta ut allmän pension


Om du vill vänta med att ta ut allmän pension får du enligt lagen om anställningsskydd arbeta tills du är 68 år. Du får jobba längre än så men då måste din arbetsgivare godkänna det. Vill du gå ner i arbetstid och ha pension samtidigt går det bra. Tänk dock på att när du arbetar och tar ut pension samtidigt betalar du skatt på din sammanlagda inkomst. Det innebär att om du tjänar över en viss summa kommer du att få betala statlig inkomstskatt vilket är bra att känna till.

Du kan även när som helst pausa dina uttag eller ändra storleken på dem.

Vanliga frågor och svar om allmän pension

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen består av bland annat inkomstpension, premiepension och garantipension. Pensionen grundas på den inkomst du betalar skatt för.

Hur länge betalas allmän pension in?

Den allmänna pensionen tjänar du in så länge du arbetar.

När kan man ta ut allmän pension?

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med att du har fyllt 63 år.

Hur mycket är allmän pension?

Den allmänna pensionen är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp. 16 procent går till din inkomstpension medan resterande 2,5 procent går till din premiepension. Har du haft låg eller ingen inkomst kan du istället få garantipension som är ett grundskydd beräknat på antal år som du bott i Sverige.

Vad är max allmän pension?

Den högsta inkomsten som kan utgöra underlag för allmän pension uppgår till 599 250 kronor (49 938 kr/mån) för 2023.

Kan man ta ut allmän pension i förtid?

Nej. Du kan tidigast ta ut din allmänna pension från det du fyllt 63 år.

Vad ingår i allmän pension?

Inkomstpension, premiepension och garantipension.

Christina Sahlberg, Sparekonom

Granskad av

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.