Privatpension

Här kan du läsa mer och jämföra olika delar av din pension

Vad är privatpension och hur fungerar det?

Kompletterar din övriga pension
Får tidigast tas ut vid 55 års ålder
Välj pensionsförsäkring (fondförsäkring eller traditionell försäkring) eller IPS
Avdraget för pensionssparande slopades helt den 1 januari 2016

Komplettera din övriga pension
Med ett privat pensionssparande kan du komplettera och utöka din pension. Det finns tre typer av pensionssparande: fondförsäkring, traditionell försäkring och individuellt pensionssparande (IPS). Man kan tidigast ta ut sitt privata pensionssparande från 55 års ålder.

Bolagsform
Den bolagsform som försäkringsbolagen bedriver som verksamhet i har betydelse för hur avkastningen för pensionen fördelas för traditionell försäkring. Livförsäkringsbolagen kan vara vinstutdelande eller ömsesidigt verkande. Vinstutdelande innebär att aktieägarna måste skjuta till pengar om bolaget inte kan uppfylla sina åtaganden. För att detta får aktieägarna en del av överskottet när verksamheten går bra. Ömsesidigt verkande innebär att allt överskott som uppstår går till försäkringstagarna. Vid eventuella underskott står försäkringstagarna för risken för detta, vilket kan innebära att pensionskapitalet sänks.

Avdragsrätt och skatt
Avdragsrätten för pensionssparande slopades helt den 1 januari 2016. Den som helt saknar pensionsrätt i anställning (enbart har rätt till allmän pension enligt lag), får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp.
Vi tar ingen årsavgift, försäkringsavgift eller annan fast avgift. Det kan ge dig upp till 50% mer i pension! Du får även friheten att välja mellan tusentals aktier, fonder eller färdiga fondpaket.
Läs mer

hos Avanza

Att spara själv till sin pension har aldrig varit viktigare. Vi har gjort det enkelt att med några knapptryck kunna se hur mycket du behöver spara varje månad för att slippa oroa dig. Starta ett sparande hos oss så får du tillgång till ett smart och enkelt fondutbud, fullt med prisvärda fonder. Testa själv!
Läs mer

hos SPP

Läs mer om privatpension

Det finns tre typer av privat pensionssparande:
Fondförsäkring, traditionell försäkring och individuellt pensionssparande (IPS).

Fondförsäkring
Fondförsäkring är en försäkring som är knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare. Normalt väljer du själv vilka fonder du ska placera i och då finns det ingen garanti för ditt sparande. Även vid fondförsäkring betalas avgifter och avkastningsskatt. Vissa bolag erbjuder även fondförsäkring med garanti. Det innebär att försäkringsbolaget placerar försäkringstagarens sparpremier i en speciell fond och ger en garanti, t ex 90 procent, av sparpremierna, eller en garanti på det aktuella försäkringskapitalet.

Traditionell försäkring
Här ingår de försäkringar som inte är fondförsäkringar. I dessa försäkringar är det oftast försäkringsbolaget som förvaltar pengarna och det finns normalt någon form av garanti. Garantin kan vara i form av en garanterad ränta eller att en del av försäkringskapitalet är garanterat. Bolagen placerar pengarna i räntebärande tillgångar, fastigheter och aktier. I vissa fall ändrar bolaget inriktning på förvaltningen när du närmar dig pension.

Individuell pensionssparande (IPS)
IPS jämförs inte på Compricer i dagsläget. I IPS väljer man själv på vilket sätt man vill spara. Hos de flesta bolag kan man välja mellan att spara i fonder, aktier, andra värdepapper eller på ett sparkonto. I denna typ av pensionssparande ingår inga försäkringsdelar.

Förtydligande gällande pensionsförsäkring
Skillnaden mellan en pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) är att du kan få en garanti för ditt sparande och att du kan kombinera sparandet med olika typer av försäkringar. Exempel på detta är premiebefrielse som är en tilläggsförsäkring som innebär att försäkringsbolaget står för dina avtalade premieinbetalningar om du blir långvarigt sjukskriven. Ett annat exempel är efterlevandeskydd som är en livförsäkring där anhöriga får pengar om den försäkrade dör. Dessa tillägg betalar du en extra premie för.

Är det något ord du inte förstår? Läs vår pensionsordlistan.

Nyheter för din plånbok
Allt du (eller dina barn) inte fick lära dig/sig i skolan
Allt du (eller dina barn) inte fick lära dig/sig i skolan
Årets fattigaste dag
Årets fattigaste dag
Elpriserna stiger
Elpriserna stiger

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Seat 1p leon
  • Lägst årskostnad 2 994 kr
  • Högst årskostnad 4 642 kr
  • Att spara 1 648 kr

Jämför bilförsäkring

Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!