Pension – allt om hur pensionen fungerar

Ta hand om din framtida pension. Här får du koll på pensionssystemets olika delar!
Compricer är en del av Schibsted
Compricer är en del av
Via mejl bjuder Compricer slumpmässigt in en del av sina kunder att lämna recensioner. Genomsnittligt betyg beräknas baserat på alla lämnande omdömen hos Trustpilot, oavsett om de kommer från verifierade kunder eller inte, med beaktande av faktorer som aktualitet, mängd och stjärnbetyg.

Få koll på din pension med Compricer

Få koll på din pension med Compricer
Din framtida pension avgörs av de beslut du tar idag. Här får du koll på hur det svenska pensionssystemet fungerar och vad du kan göra för att optimera dina chanser till en bra pension.

Vad är pension?

Vad är pension?
Pension är i princip uppskjuten lön och pengar du ska kunna leva på när du inte längre jobbar.

Pensionen består av flera olika delar:

Allmän pension där även premiepension ingår, tjänstepension och eget privat pensionssparande.

Christina tipsar

Pensionens olika delar

Pensionens olika delar
Den allmänna pensionen utgör normalt den största delen av din framtida pension och är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Läs mer om allmän pension och premiepension.

Tjänstepension är den del av din pension som betalas in av din arbetsgivare och som regleras av ett kollektivavtal eller enligt överenskommelse mellan din arbetsgivare och facket eller mellan dig och din arbetsgivare direkt. Läs mer om tjänstepension

Eget pensionssparande innebär att du sparar privat till din pension i exempelvis en pensionsförsäkring, i ett individuellt pensionssparande (IPS), i en vanlig depå eller på ett investeringssparkonto. Läs mer om privat pensionssparande

Så påverkar du din pension

Så påverkar du din pension
Hur stor din pension blir beror på en mängd olika faktorer. Ju högre lön du har och ju mer du jobbar desto högre pension kommer du få. Storleken på din pension påverkas också av vilka pensionsfonder du väljer och om du har ett eget pensionssparande.

För att höja din pension finns det några saker som kan vara värda att fundera över:

• Arbeta längre
• Spara till pensionen privat
• Jämför fondavgifter och förvaltningsavgifter
• Löneväxla (om du tjänar på det)

Räkna ut din pension

Räkna ut din pension
Idag behöver du inte räkna ut din pension manuellt utan kan enkelt göra en pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida eller minpension.se. Med en pensionsprognos får du en bra överblick över hur din framtida pension kan komma att se ut.

När Pensionsmyndigheten räknar ut din pension delas alla de pengar du har i ditt pensionsbehåll med ett delningstal. Delningstalet är baserat på statistik om förväntad återstående livslängd för din åldersgrupp vid den tidpunkt som du tar ut din pension. Summan man får fram delas sedan med 12 för att räkna ut hur mycket du ska få ut i pension varje månad.

Läs ditt orange kuvert


Varje år får du hem ett orange kuvert i brevlådan eller digitalt – Läs detta! I det orange kuvertet hittar du ditt årsbesked med hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension. Du kan också se vilka fonder som din premiepension är placerad i och hur utvecklingen har gått under året.

För dig som är pensionär
Är du redan pensionär får du i ditt orange kuvert veta hur mycket din pension blir varje månad och vilka dagar pensionen betalas ut. Även här kan du se hur dina premiepensionspengar är placerade och kan följa utvecklingen av fonderna.

Pensionen 2024
I år höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt. Här kan du läsa mer om hur pensionen blir 2024.

Ansöka om pension – Så gör du

Så ansöker du om pension
Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med att du har fyllt 63 år. Detta började gälla från och med 2023, tidigare var gränsen 62 år. Tänk dock på att ju tidigare du börjar ta ut din pension desto lägre blir din pension per månad.

Du väljer själv om du vill ta ut hela din allmänna pension eller 75, 50 eller 25 procent av den per månad. Du ansöker om pensionen hos Pensionsmyndigheten och bör göra detta minst tre månader innan du vill börja få din pension. Detta eftersom Pensionsmyndigheten har en viss handläggningstid.

Om du vill vänta med att ta ut allmän pension får du enligt lagen om anställningsskydd arbeta tills du är 68 år. Du får jobba längre än så men då måste din arbetsgivare godkänna det. Vill du gå ner i arbetstid och ha pension samtidigt går det bra. Tänk dock på att när du arbetar och tar ut pension samtidigt betalar du skatt på din sammanlagda inkomst. Det innebär att om du tjänar över ett visst belopp riskerar du att få betala statlig inkomstskatt.

Efterlevandeskydd av pension


Om du avlider kommer en utbetalning av din pension för den månaden då dödsfallet sker betalas ut till dödsboet och sedan stoppas utbetalningarna. För din premiepension kan du välja till ett så kallat efterlevandeskydd från och med första gången du ansöker om pension. Detta innebär att om du skulle gå bort före din make/sambo får hen din premiepension utbetald till sig.

Planera uttag av pension


Pensionen består som sagt av flera olika delar. Därför är det bra att i god tid börja planera för dina uttag. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever, men när det kommer till tjänstepension och eget pensionssparande väljer du själv under hur lång tid du vill ta ut pengarna.

På minpension.se kan du använda dig av uttagsplaneraren för att få en överblick över din pension och planera för dina uttag.

Vanliga frågor och svar om pension

När kan man gå i pension?

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från att du fyllt 63 år.

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Om du aldrig har jobbat får du endast det som kallas för garantipension. Garantipensionen är ett grundskydd som baseras på hur stor din inkomstpension är, hur länge du har bott i Sverige och ditt civilstånd. Som mest kan du få 10 631 kronor som ensamstående i garantipension och 9 625 som gift.

Hur mycket får jag i pension?

Du kan se hur mycket du kommer få i pension på Pensionsmyndighetens hemsida eller i ditt orange kuvert.

Vilken pension ska man ta ut först?

Uttag av pension är en komplex fråga där hänsyn bör tas till hur mycket pension du vill ha, hur länge du vill ha den och vilka skatteeffekter som uppstår av de beslut du tar. Vi rekommenderar att du kontaktar en skatteexpert som kan hjälpa dig räkna på vilken pension du bör ta ut först.

Hur mycket är skatten på pension?

Pensionärer som fyllt 66 år tillhör kolumn 2 i skattetabellen, innan dess tillhör man kolumn 6.

Vad är inkomstgrundad pension?

Inkomstgrundad pension är en del av den allmänna pensionen och består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

Hur mycket av lönen går till pension?

Den allmänna pensionen är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Hur mycket din tjänstepension ligger på bestäms av kollektivavtal eller efter överenskommelse mellan din arbetsgivare och facket eller mellan dig och arbetsgivaren.

Vad är pension?

Pension är i princip uppskjuten lön och pengar du ska kunna leva på när du inte längre jobbar. Pensionen består av flera olika delar: allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande.

Hur fungerar pension?

Pension fungerar som en form av uppskjuten lön. Du avstår en del pengar idag som läggs till ditt framtida pensionskonto. Under tiden får du avkastning på pengarna.

Christina Sahlberg, Sparekonom

Granskad av

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.