När ni räknar fram beloppet som du ska kompensera din syster med bör du ta hänsyn till den latenta skatten som du ska betala när du kommer att sälja fritidshuset i framtiden. Det är också viktigt hur gåvobrevet formuleras om gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Jag tycker att du pratar med en jurist för att få hjälp med hur ni bäst ska göra i detta fall och hur gåvobrevet ska formuleras.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar