Om du har kostnader för olika saker vid en skadehändelse, exempelvis ett läkarbesök vid en olycka, får du ersättning från en av försäkringarna och inte från fler försäkringar. Men andra typer av ersättningar som inte är kopplade till dina kostnader som exempelvis för sveda och värk eller liknande kan du få utbetalt från fler försäkringar, beroende på vad som ingår i respektive försäkring. Du bör därför kontakta båda försäkringsbolagen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar