Det gäller att skilja på försäkringstagare och försäkrad. Försäkringstagare är ägare till försäkringen och ofta den som betalar avgiften för försäkringen, vilket brukar vara förälder. Barnet är försäkrad och eventuell ersättning baseras på den skada barnet eventuellt skulle råka ut för.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar