Hej, Det finns ingen exakt definition över vad en låg belåningsgrad är men jag brukar utgå från amorteringskravets olika nivåer. Alltså att du måste amortera 2 procent per år ner till 70 procents belåningsgrad och 1 procent per år ner till 50 procents belåningsgrad. Utifrån dessa kan man därför säga att man har låg belåningsgrad om lånen är lägre än 70 av värdet på bostaden och mycket låg om de understiger 50 procent av värdet på bostaden.

Hoppas det var en tydligare beskrivning! //Johanna