Det som talar för utvinning av olja och naturgas i arktis (ur ett kommersiellt perspektiv) är att det potentiellt kan finnas enorma mängder olja tillgängligt med tanke på att det är ett relativt outforskat område. Anledningen till att det hittills är ett outforskat område är också anledningen som talar emot en utvinning i arktis, nämligen det arktiska klimatet. Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter för utvinning av olja på platser som tidigare inte varit möjligt. Det finns dock en rad nackdelar med utvinning i arktis. Bl.a. är säsongen kort då det är omöjligt att borra under den arktiska vintern. Om det bildas en okontrollerad läcka som inte kan åtgärdas före vintern kan olja spruta ut under hela vintern och läckande olja kapslas in under tjocka isflak. Flytande isflak och isberg utgör en stor risk. Det finns tekniker för att hantera mindre isberg som kommer flytande mot en oljeborrigg men för stora isberg finns inga botemedel. Riskerna är uppenbara och på samma sätt som ny teknik möjliggör utvinning av olja i arktis så möjliggör ny teknik utvinning av energi på helt andra sätt. Jag röstar mot utvinning av olja i arktis.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB