Inkomster från socialförsäkringen, som sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning är pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Och för kollektivavtalad tjänstepension får man fortsatt inbetalning till tjänstepensionen (genom premiebefrielseförsäkringen). Sammantaget har man ett gott skydd. På arbetsplatser utan kollektivavtal (individuell tjänstepension) ser det däremot olika ut. Här gör man klokt i att kontakta sin arbetsgivare och kolla vad som gäller.

Om man har sjukersättning i många år är det uppenbart att man inte hänger med i inkomstutvecklingen som när man var yrkesverksam. Sjukersättningen ökar inte lika mycket som lönen (och det påverkar pensionen).