Vill du ha hjälp? Ring oss! 08-5000 2000

Information till dig som använder försäkringsjämförelsen på Compricer.se

Försäkringsjämförelse!
Compricer är en försäkringsdistributör. Du kan använda Compricer för att jämföra motor-, båt-, djur-, boende- och barnförsäkringar.

Compricer agerar för försäkringsbolagens räkning vid en förmedling. Compricer erbjuder dig som försäkringstagare möjlighet att jämföra vad olika försäkringsalternativ skulle kosta dig, och du kan låta Compricer distribuera åt dig den försäkring du väljer. För en sådan distribution erlägger du inga avgifter alls till oss på Compricer, och försäkringen har samma pris oavsett om du går via oss på Compricer för att teckna försäkringen, eller om du istället skulle kontakta försäkringsbolaget direkt. Det är också viktigt för oss att informera om att de personer som sysslar med försäkringsrådgivning inom Compricer har samma lön och ersättning oavsett vilka försäkringsalternativ de rekommenderar till dig, för att de inte skall påverkas i sin rådgivning till dig som kund.

Compricer som bolag erhåller en nyteckningsprovision från försäkringsbolagen baserad på försäkringspremien för de försäkringar som Compricer distribuerar. Provisionen uppgår till cirka tjugo procent för motor-, boende-, och fritidsbåtförsäkring, cirka tjugofem procent för djurförsäkring, cirka sextiofem procent för personförsäkring och cirka åttio procent för inkomstförsäkring.

Om du avslutar försäkringen inom 14 dagar för motor-, boende-, djur- och båtförsäkring och 30 dagar för personförsäkring så erhåller i de flesta fall Compricer ingen provision för den förmedlade försäkringen. Exakt provisionssats och grad av återbetalningsskyldighet varierar dock mellan de försäkringsprodukter Compricer distribuerar beroende på försäkringsbolag och försäkringstyp.

För en del försäkringsprodukter har Compricer inget återbetalningsansvar, oavsett när försäkringen avslutas, för en del försäkringsprodukter har Compricer fullt återbetalningsansvar under en period som överstiger 14 dagar (exempelvis gäller 30 dagar för personförsäkringar), och för en del försäkringsprodukter har Compricer återbetalningsansvar endast för delar av den erhållna provisionen baserat på första årspremien (vanligtvis den del av provisionen/premien som avser den återstående delen av försäkringsåret efter att försäkringen upphört att gälla).

Compricers ambition är att ge konsumenten en bra bild av försäkringsmarknaden. Compricers rådgivning är inte grundad på en opartisk och personlig analys.

Teckna försäkring
I dagsläget distribuerar Compricer försäkringar till följande försäkringsaktörer:
 • Accept
 • Alandia Båtförsäkring
 • Atlantica
 • Dina försäkringar
 • Gjensidige
 • ICA Försäkring
 • JobbGarant
 • Länsförsäkringar Stockholm
 • Moderna Försäkringar
 • Nu Bilförsäkring
 • PayDrive
 • Safetown Försäkring
 • Svedea 
 • Villaägarnas FörsäkringsService

Hos dessa aktörer kan du teckna försäkring genom att klicka "gå vidare". Du kommer då till en beställningsruta där du kan välja tilläggsförsäkringar och betalningsperiod samt sätta ett startdatum för din försäkring. När du klickar "slutför köp" så skickas dina uppgifter till försäkringsbolaget som registrerar köpet i sina system.

För att teckna villa- , fritidshus-. snöskoter-, atv-, båt-, och inkomstförsäkring ber vi dig kontakta Compricers telefonrådgivning. Likaså om du önskar ansöka om barnförsäkring.

I samband med vår låneförmedling kan vi också förmedla låneskyddsförsäkringar och Trygghetsförsäkring i samarbete med Lendo och Gjensidige.

Vid beställning av försäkring får du en e-postbekräftelse från Compricer som innehåller produktinformation och de fullständiga villkoren. Om du önskar kan du få denna via vanlig post. Försäkringsbolaget skickar sedan ut försäkringsbrev och inbetalningsavi enligt ordinarie rutiner.

Förköpsinformation, produktfaktablad och fullständiga villkor kring försäkringarna medföljer i bekräftelserna samt finns att tillgå på försäkringsbolagens hemsidor.

Tänk på att välja rätt startdatum för den nya försäkringen och att själv säga upp eventuellt tidigare försäkringsengagemang. Kontrollera också uppgifterna i bekräftelsen och försäkringsbrevet noggrant så att försäkringen motsvarar den du har beställt och behöver.

Tillstånd
Att bedriva försäkringsdistribution kräver tillstånd från Finansinspektionen. Compricer AB är registrerad som försäkringsdistributör hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser skadeförsäkringsklasserna 1-3, 6-10, 12, 13, 16-18 samt livförsäkringsklasserna Ia), Ib) och IV.

Registreringen kan verifieras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, via telefon 060 - 18 40 00, via e-post: bolagsverket@bolagsverket.se eller www.bolagsverket.se.

För information om tillsyn, verifikation av tillståndet och distributörers behörighet, hänvisas till Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, via telefon: 08 - 787 80 00, e-post finansinspektionen@fi.se eller www.fi.se.

För information om tillsyn avseende marknadsföring hänvisas till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, via telefon: 0771 - 423 300, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se eller via www.konsumentverket.se.

Ansvarsförsäkring
Compricer innehar en ansvarsförsäkring hos HDI Global Specialty genom Svedea AB (org nr. 556786-1678), Box 3489, 103 69 Stockholm, telefon 0771-169 199, e-post: foretag@svedea.se eller via www.svedea.se.

Krav riktade mot Compricers försäkringsdistribution kan riktas direkt till Svedea AB om ersättning för skadan inte har utgått från Compricer. Ett sådant krav ska riktas inom 180 dagar från det att kravet har uppstått och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR, för försäkringsperioden maximalt 5 002 742 EUR.

Hur dina personuppgifter används
Vänligen se vår personuppgiftspolicy.

Klagomål
Handläggningstiden för klagomålen är alltid skyndsam och sker inom 14 dagar. Ansvarig för klagomålshanteringen är Hussein Dahir. Om du efter beskedet fortfarande är missnöjd kan du begära en omprövning genom att vända dig till Compricers klagomålskommitté som handlägger ärendet skyndsamt inom ytterligare 14 dagar.

Du har även möjlighet att få en tvist med Compricer prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Du kontaktar Allmänna Reklamationsnämnden genom att ringa 08 - 508 860 00, eller skicka brev till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan läsa mer information på www.arn.se.

Du kan även få vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, hos din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument.

Om du vill framföra synpunkter eller klagomål så gör du det enklast genom att skicka e-post till oss på: info@compricer.se. Det går också bra via vanlig post. Att framföra synpunkter eller klagomål är alltid kostnadsfritt.

Compricer AB
Luntmakargatan 18
111 37 Stockholm

Frågor kring försäkringsdistributionen
Frågor kring försäkringsdistributionen besvaras av
Philippe Suhard telefon: 08 - 586 122 70
E-post: philippe.suhard@compricer.se

Klicka här för att få informationen i utskriftsvänligt format.

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
El
Fast pris, bor i lägenhet, 20000 kWh/år
 • Lägst årskostnad 11 280 kr
 • Högst årskostnad 13 925 kr
 • Att spara 2 645 kr

Jämför här

Senaste från Expertpanelen
2019-09-16

Fråga: Jag vill flytta mina sparpengar men vilken bank ska man välja för att få den bästa räntan för mina pengar?

Läs mer här

Senaste nyheterna
Höstbudgeten - lägre skatt för pensionärer och höginkomsttagare och höjd skatt för bilägare
Höstbudgeten - lägre skatt för pensionärer och höginkomsttagare och höjd skatt för bilägare
Höjt bolånetak föreslås av moderaterna
Höjt bolånetak föreslås av moderaterna
Fyra sätt att sänka dina elkostnader
Fyra sätt att sänka dina elkostnader

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.