Information till dig som använder försäkringsjämförelsen på Compricer.se


Försäkringsjämförelse

Compricer är en försäkringsförmedlare. Du kan använda Compricer för att jämföra motor-, båt-, djur-, boende-, barn-, gravid-, olycksfalls-, och sjukolycksfallsförsäkringar.

 

Compricer erbjuder dig som försäkringstagare möjlighet att jämföra vad olika försäkringsalternativ skulle kosta dig, och du kan låta Compricer förmedla åt dig den försäkring du väljer. För en sådan förmedling erlägger du inga avgifter alls till oss på Compricer, och försäkringen har samma pris oavsett om du går via oss på Compricer för att teckna försäkringen, eller om du istället skulle kontakta försäkringsbolaget direkt. Det är också viktigt för oss att informera om att de personer som sysslar med försäkringsrådgivning inom Compricer har samma lön och ersättning oavsett vilka försäkringsalternativ de rekommenderar till dig, för att de inte skall påverkas i sin rådgivning till dig som kund.

Compricer som bolag erhåller en nyteckningsprovision från försäkringsbolagen baserad på försäkringspremien för de försäkringar som Compricer förmedlar. Provisionen uppgår till cirka tjugo procent för motor-, boende-, och fritidsbåtförsäkring, cirka tjugofem procent för djurförsäkring, cirka sextiofem procent för personförsäkring och cirka åttio procent för inkomstförsäkring.

 

Compricers ambition är att ge konsumenten en bra bild av försäkringsmarknaden.

 

Teckna försäkring

Compricer samarbetar med följande aktörer:

 • Accept
 • Alandia Båtförsäkring
 • Atlantica
 • Dina försäkringar
 • Gjensidige
 • ICA Försäkring
 • JobbGarant
 • Länsförsäkringar Stockholm
 • Moderna Försäkringar
 • Nu Bilförsäkring
 • Paydrive
 • SafeTown Försäkring
 • Svedea
 • Villaägarnas FörsäkringsService
 • Vardia Försäkring
Hos dessa aktörer kan du teckna försäkring genom att klicka "gå vidare". Du kommer då till en beställningsruta där du kan välja tilläggsförsäkringar och betalningsperiod samt sätta ett startdatum för din försäkring. När du klickar "slutför köp" så skickas dina uppgifter till försäkringsbolaget som registrerar köpet i sina system.

 

För att teckna villa- , fritidshus-. snöskoter-, atv-, båt-, och inkomstförsäkring ber vi dig kontakta Compricers telefonrådgivning. Likaså om du önskar ansöka om barnförsäkring.

 

I samband med vår låneförmedling kan vi också förmedla låneskyddsförsäkringar och Trygghetsförsäkring i samarbete med Lendo och Gjensidige.

 

Vid beställning av försäkring får du en e-postbekräftelse från Compricer som innehåller produktinformation och de fullständiga villkoren. Om du önskar kan du få denna via vanlig post. Försäkringsbolaget skickar sedan ut försäkringsbrev och inbetalningsavi enligt ordinarie rutiner.

 

Förköpsinformation och fullständiga villkor kring försäkringarna medföljer i bekräftelserna samt finns att tillgå på försäkringsbolagens hemsidor.

 

Tänk på att välja rätt startdatum för den nya försäkringen och att själv säga upp eventuellt tidigare försäkringsengagemang. Kontrollera också uppgifterna i bekräftelsen och försäkringsbrevet noggrant så att försäkringen motsvarar den du har beställt och behöver.

 

Tillstånd

Att bedriva försäkringsförmedling kräver tillstånd från Finansinspektionen. Compricer AB är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser skadeförsäkringsklasserna 1-3, 6-10, 12, 13, 16-18 samt livförsäkringsklasserna Ia), Ib) och IV.

 

Registreringen kan verifieras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, via telefon 060 - 18 40 00 eller www.bolagsverket.se.

 

För information om tillsyn, verifikation av tillståndet och förmedlares behörighet, hänvisas till Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, via telefon: 08 - 787 80 00 eller www.fi.se


Ansvarsförsäkring

Compricer innehar en ansvarsförsäkring hos International Insurance Company of Hannover Limited genom Svedea AB (org nr. 556786-1678), Box 3489, 103 69 Stockholm, telefon 0771-169 199.

 

Krav riktade mot Compricers försäkringsförmedling kan riktas direkt till Svedea AB om ersättning för skadan inte har utgått från Compricer. Ett sådant krav ska riktas inom 180 dagar från det att kravet har uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR, för försäkringsperioden maximalt 5 002 742 EUR.

 

Hur dina personuppgifter används

Vänligen se vår personuppgiftspolicy.

 

Klagomål

Handläggningstiden för klagomålen är alltid skyndsam och sker inom 14 dagar. Ansvarig för klagomålshanteringen är Hussein Dahir. Om du efter beskedet fortfarande är missnöjd kan du begära en omprövning genom att vända dig till Compricers klagomålskommitté som handlägger ärendet skyndsamt inom ytterligare 14 dagar.

 

Du har även möjlighet att få en tvist med Compricer prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Härvidlag kan du få vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, hos din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument.

 

Om du vill framföra synpunkter eller klagomål så gör du det enklast genom att skicka e-post till oss på: info@compricer.se . Det går också bra via vanlig post eller telefax.

 

Compricer AB
Luntmakargatan 18
111 37 Stockholm


 

Frågor kring försäkringsförmedlingen

Frågor kring försäkringsförmedlingen besvaras av Philippe Suhard
telefon: 08 - 586 122 70
e-post: philippe.suhard@compricer.se

Klicka här för att få informationen i utskriftsvänligt format

Jämför just nu! Compricer

Rörligt pris, bor i lägenhet, 1500 kWh/år

Lägst årskostnad 1 151 kr
Högst årskostnad 2 379 kr
Att spara 1 228 kr

Jämför här

Compricer

Senaste från Expertpanelen

2018-08-20
Fråga: Vad händer med min pension när jag pga sjukdom inte kan jobba mer?

Läs Maja Englunds svar här