Om du äger ditt boende kan du få en bättre ränta om du ansöker om att utöka ditt bolån i stället för att ansöka om privatlån.

Lånedetaljer

Vi behöver veta vilken typ av lån du önskar för att kunna ta fram korrekt offert.

Räkneexempel

  • Totalt lånebelopp
  • Återbetalningstid
  • Räntekostnad
  • Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 300 000 kr kostar då 2 838 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 408 733 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, senast uppdaterat 2020-09-15.

    Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 29,95%. Räntespann mellan: 2,95 %-29,95 %.

Om dig

Långivarna behöver veta vem som ska få låneerbjudandet.

Om dig?

Personnummer behöver långivarna för att kunna ta fram ett låneerbjudande för just dig.

Du kommer få låneerbjudanden skickade till din e-postadress.

Telefonnummer behövs ifall din ansökan behöver kompletteras eller långivarna behöver komma i kontakt med dig senare när du blivit kund.

I den service vi erbjuder ingår det att vi ibland kontaktar våra kunder för att erbjuda kostnadsfri vägledning.

Familj

Berätta om din närmaste familj.

Familj?

Bankerna behöver veta familjesammansättningen. De tar med det i beräkningen av din betalningsförmåga.

Boende

Fyll i hur din boendesituation ser ut.

Boende?

Eftersom boende är en stor kostnadspost för de flesta så använder långivarna denna information som en del i beräkningen av betalningsförmågan.

Sysselsättning

Vad har du för inkomst?

Sysselsättning?

Hur din anställningsform ser ut och vad du har för intäkter är högst intressanta för långivarna när betalningsförmågan beräknas.

Medsökande

Är ni flera som söker lån, t.ex. make/maka eller sambo?

Medsökande?

Ska ni låna till något gemensamt kan möjligheterna att få ett lån öka. Bankernas kalkyl blir oftast bättre om ni är två som delar på betalningsansvaret.

Om medsökande

Långivarna behöver veta vem som är medsökande för låneerbjudandet.

Om medsökande?

Personnummer behöver långivarna för att identifiera medsökanden.

Telefonnummer och e-postadress behöver anges i de fall vi behöver kontakta medsökanden samt att långivaren behöver detta till ansökan.

Medsökandes familj

Ange medsökandes familjesituation.

Medsökandes familj?

Bankerna behöver även veta medsökandes familjesammansättning. De tar med det i beräkningen av betalningsförmåga.

Medsökandes boende

Ange medsökandes boende och boendekostnad.

Medsökandes boende?

Eftersom boende är en stor kostnadspost för de flesta så använder långivarna denna information som en del i beräkningen av betalningsförmågan.

Medsökandes sysselsättning

Vad har medsökande för sysselsättning?

Medsökandes sysselsättning?

Hur medsökandes anställningsform ser ut och vad för intäkter denne har behövs av långivarna för att beräkna betalningsförmågan.
Skicka din ansökan

Flera offerter - en kreditförfrågan

I samarbete med UC erbjuder Compricer denna möjlighet.

Du ansöker via Compricer och får bara en kreditförfrågan i din historik men du får offerter från flera aktörer!

UC

Mer information

Kortfattat fungerar det på detta sätt
1. Ansök om privatlån via Compricer.
2. Din ansökan skickas till de banker/kreditinstitut vars grundkrav du uppfyller.
3. Du får svar från bolagen och går vidare med det alternativ som passar dig bäst.
4. Det bolag du har valt kontaktar dig med handlingar och utbetalning av lån. Därefter sker all kommunikation med det bolaget.

Alla långivare vars grundkrav du uppfyller kommer att ta en kreditupplysning på dig men endast en kreditförfrågan kommer att registreras i din historik hos UC.

Grundkrav för lån över 30 000 kr
✓ Vara minst 18 år
✓ Vara folkbokförd och skriven i Sverige
✓ Har en fast inkomst från arbete eller pension
✓ Årsinkomst på minst 110 000 kr
✓ Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader

Grundkrav för lån under 30 000 kr
✓ Vara minst 18 år
✓ Vara folkbokförd och skriven i Sverige
✓ Har en fast inkomst från arbete eller pension
✓ Årsinkomst på minst 110 000 kr
✓ Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader


De lånevillkor du får bestäms av de långivare som är anslutna till tjänsten efter sedvanlig kreditprövning. Om den rörliga årsräntan är 5,5% blir den effektiva räntan 5,86% för ett lån om 100 000 kr med 5 års löptid och uppläggningsavgift om 495 kr samt 0 kr i aviavgift. Det totala beloppet att betala blir då 115 102 kr och din månadskostnad blir 1 910 kr. Detta avser återbetalning med annuitet.