Sekretess

Lär dig mer om hur vi hanterar din data.

Bläddra vidare för en kort introduktion om hur Compricer behandlar din data och hur den förbättrar din användarupplevelse

Compricer och Mittbolån

Mittbolån är sedan 2015 en del av Compricer. Compricer AB är personuppgiftsansvarig för Compricer.se och Mittbolån.se.

Information du ger oss

När du använder Compricers tjänster fyller du information om t.e.x ditt namn, födelsedatum, kön, och adress. Vi delar aldrig med oss av denna informationen utan ditt tillstånd.

Hur använder vi informationen du ger oss?

Dina uppgifter används för att kunna inhämta offerter inom det område du jämfört.

Övrig insamlad information

Vi mäter resultatet av vår annonsering, samt lär oss hur våra besökare rör sig på vår sajt i syfte att förbättra och förenkla för besökarna.

Sparar vi informationen?

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för de tjänster du använt.

Compricer och Schibsted

Compricer är sedan 2013 en del av Schibsted Media Group. Tillsammans med andra liknande bolag inom koncernen, som exempelvis Lendo och Kundkraft, erbjuder vi dig som kund samlade tjänster för en bättre privatekonomi genom att jämföra och förmedla bästa pris kring försäkring, lån och el.

Information du ger oss

När du använder Compricers tjänster fyller du i information om dig som kund.

Saker du kan tänkas fylla i:

 • namn eller personnummer
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • registreringsnummer
 • boendeform
 • civilstånd

Vi delar aldrig med oss av denna informationen utan ditt tillstånd.

Vad gör vi med informationen du ger oss?

För att respektive jämförelsetjänst ska fungera behövs informationen som du fyller i.

 • Dina uppgifter förmedlas vidare till våra samarbetspartners. (t.ex. försäkringsbolag, banker, elbolag).
 • Informationen du lämnar oss används för att inhämta individuella offerter anpassade efter dina förutsättningar.
 • Dina kontaktuppgifter delar vi endast vid accepterad offert.
 • Vi kan komma att kontakta dig för att erbjuda vår hjälp med att hitta rätt avtal.
 • Vi använder uppgifterna till att lära oss mer om våra användare och hur vi kan förbättra vår tjänst.

Övrig insamlad information

Vi mäter resultatet av vår annonsering med hjälp av spårningsskript och cookies.

Dessa är de vanligaste verktygen vi använder för att förstå hur våra besökare använder vår tjänst:

 • Google Analytics
 • Google Optimize
 • Hotjar
 • New Relic

I analysverktyg sparas inga personuppgifter. Det som sparas är hur du har navigerat på vår hemsida. Vi använder den insamlade datan i syfte att förenkla och förbättra upplevelsen för våra besökare.

Sparar vi informationen?

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för de tjänster du använt. Vi följer Datainspektionens riktlinjer och rensar personuppgifter löpande.

Vår verksamhet regleras av bland annat Finansinspektionen, lagen om försäkringsförmedling och penningtvättslagen. Detta gör att viss data måste sparas under en längre tid enligt gällande lagar och regler.

Compricers personuppgiftspolicy

Compricer värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Compricer samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Compricer AB, org. nummer 556655-5727, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm. Vi är även en del av Schibsted Media Group, schibsted.com. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@compricer.se.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Compricers jämförelsetjänst för försäkringar

Behandlingar som utförs

 • Registrering av försäkringsjämförelse
 • Vidarebefordran av uppgifter till de försäkringsbolag vi samarbetar med
 • Kontakt via e-post, sms och telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av kundtjänst

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • Uppgifter som är nödvändiga för att jämföra vald försäkringsprodukt. Compricer förmedlar försäkringar för bil, hem, båt, fritidshus, motorcykel, hund, inkomst, ATV, barn och snöskoter. Uppgifterna som insamlas framgår i respektive formulär på Compricers hemsida.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även namn och adress från UC AB. Vid jämförelse av bilförsäkringar hämtar vi i vissa fall information om ägarskap och försäkringsinformation från bilregistret via Transportstyrelsen.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vid en försäkringsjämförelse så skickar vi vidare dina uppgifter till de försäkringsbolag som vi samarbetar med och som kan erbjuda vald försäkringsprodukt. Vi förmedlar försäkring för följande aktörer: Accept, Alandia Båtförsäkring, Atlantica, Dina försäkringar, Gjensidige, ICA Försäkring, JobbGarant, Länsförsäkringar i Norrbotten och i Stockholm, Moderna Försäkringar, Nu Bilförsäkring, Paydrive, SafeTown Försäkring, Svedea, Villaägarnas FörsäkringsService och Vardia Försäkring.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på de uppgifter du anger avseende försäkringsobjektet. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive försäkringsbolag för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Compricer ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda denna tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv försäkringsjämförelse eller giltiga erbjudanden om försäkringar.
Om du tecknar en försäkring förmedlad av oss behöver vi enligt försäkringsförmedlingslagen spara uppgifter om ingångna försäkringar så länge det behövs med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras. Detta innebär att Compricer sparar dessa uppgifter i 12 år från förmedlingstillfället. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.
Vid det fall du inte tecknar en försäkring raderar vi din data 15 månader efter att du genomförde försäkringsjämförelsen.
Kundtjänst per telefon och e-post raderas löpande 15 månader efter mottagandet.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Compricers listtjänst för bolåneräntor samt för att bistå i Lendos jämförelsetjänst för bolån

Behandlingar som utförs

 • Möjliggörande av bolånejämförelse hos Lendo på Compricers webbplats
 • Delande av bolåneansökan med Lendo
 • Analys av de-identifierad data från webbläsaren

Kategorier av personuppgifter

 • Webbläsarinformation
 • Geografisk information (endast på landsnivå)
 • IP-adress
 • Enhetsinformation

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

För att uppfylla detta ändamål behandlar Compricer endast den data som du tillhandahåller via din webbläsare.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

När du gör en bolånejämförelse på Compricers webbplats samarbetar vi med Lendo som tillhandahåller jämförelsetjänsten för bolån. Dina personuppgifter och din ansökan skickas därav till Lendo som agerar som personuppgiftsansvarig. Du kan läsa mer om Lendos behandling av personuppgifter här.

Compricer använder personuppgiftsbiträdet Google Inc. (Google Analytics) för detta ändamål. Google Analytics använder cookies för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter. Denna information lagras i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Google eller Compricer kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.

Laglig grund

Compricer delar din bolånejämförelse med Lendo för att du ska kunna ingå ett avtal om bolånejämförelse med dem. Vi använder din data i för att analysera användarbeteende baserat på legitimt intresse. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Delandet av dina personuppgifter med Lendo är nödvändigt för att Compricer ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Om du vill motsätta dig behandling av data från din webbläsare kan du välja bort viss datainsamling via dina cookieinställningar.

Lagringsperiod

Compricer lagrar inte någon data gällande din bolånejämförelse. Datan Compricer mottar från din webbläsare lagras i 38 månader från insamlingstillfället.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Compricers jämförelsetjänst för privatlån

Behandlingar som utförs

 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och kreditgivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • Kontakt via e-post, sms och telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Verifiera identitet med bank-id
 • Hantering av kundtjänst
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • Information om lån
 • Civilstånd, barn
 • Boende
 • Sysselsättning
 • Kontonummer
 • Information om medsökande (om tillämpligt)
 • Information från kreditupplysning

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via kreditupplysningsföretag.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Compricer agerar som underförmedlare till sitt systerbolag Lendo AB. Detta innebär att vi använder oss av Lendos system för kommunikation med de kreditgivare som är föremål för lånejämförelsen och att Lendo därigenom får tillgång till uppgifterna. Compricer och Lendo är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i samband med kreditförmedlingen.
Vid en lånejämförelse så kan din ansökan skickas till följande kreditgivare: Avida Finans, Balanzia, Bigbank, Bynk, Collector Bank, Credento, Euroloan, Forex Bank, Good Cash, ICA Banken, Ikano Bank, Konsumentkredit, Lån & Spar bank, Marginalen Bank, Med Mera Bank, MoneyGo, Nordax, PayEx, Resurs Bank, re:member, Santander, SevenDay, Svea Ekonomi, Swedbank, Villabanken och Wasa Kredit. Din ansökan skickas vidare till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.
Kundtjänst och kundkommunikation sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem.
Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor vilket vi gör i en mjukvara från Dow Jones & Company Inc.
I vissa fall är Compricer skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare som tar del av den. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Compricer ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Compricer anses avslutad. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Compricer avslutad 6 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Compricer avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.
Kundtjänst per telefon och e-post raderas löpande 15 månader efter mottagandet.
Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.
Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Compricer omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Compricer skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Compricers jämförelsetjänst för el-avtal

Behandlingar som utförs

 • Registrering av jämförelse
 • Vidarebefordran av uppgifter till de el-leverantörer vi samarbetar med
 • Kontakt via e-post, sms och telefon
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av kundtjänst

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-adress
 • Information om årsförbrukning, nuvarande elleverantör, bindningstid m.m.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi namn och adress från UC AB. I samband med att du jämför el-avtal har du även möjlighet att ge Compricer en fullmakt att inhämta information om årsförbrukning, el-anläggning m.m från din befintliga elleverantör och ditt elnätsbolag. Detta gör vi tillsammans med Zavann AB, en tjänst för webbfullmakter.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Alingsås Energi, Boo Energi, Borås Elhandel, Bromölla El, E.ON Energilösningar AB, Eskilstuna Energi & Miljö, Fortum, Gotlands Energi, Göta Energi, Halmstad Energi och Miljö AB, Kraftringen Energi, Kungälv Energi, MälarEnergi, Mölndal Energi, Nordic Green Energy, Skellefteå Kraft, Stockholms Elbolag, Svensk Naturenergi AB, SverigesEnergi, Telinet Energi, Tranås Energi, Vattenfall, Övik Energi.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Compricer ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål under tiden du har en aktiv jämförelse eller giltiga erbjudanden om el-avtal. Vid det fall du inte väljer att gå vidare med ett el-avtal raderar vi din data 15 månader efter att du genomförde jämförelsen

Ändamål

För att kunna marknadsföra Compricers tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder

Behandlingar som utförs

 • Segmentering
 • E-postutskick
 • Telemarketing
 • Analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Geografiskt område
 • Förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Compricers systerbolag Schibsted Fintech AB (e-postdistributör) samt Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör).

Laglig grund

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@compricer.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Compricer anses avslutad.
Om du jämför försäkringar eller elavtal anses din relation med Compricer avslutad 3 månader efter att du genomförde jämförelsen.
Om du jämför privatlån eller bolån anses din relation med Compricer avslutad 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Compricer avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Compricers tjänst

Behandlingar som utförs

 • Segmentering
 • Telemarketing
 • Analys av marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • IP-nummer

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi köper kontaktuppgifter från följande leverantörer: Egenitic, Luna park, Adlantic, CM Nordic, Smart response.

Laglig grund

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss eller våra leverantörer.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på info@compricer.se så blir du inte kontaktad för detta ändamål i framtiden.

Lagringsperiod

Om du inte väljer att använda Compricers tjänst så raderar vi all information 12 månader efter det att du lämnade samtycket till att bli kontaktad av oss.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Compricers tjänst samt tilläggstjänster

Behandlingar som utförs

 • E-postutskick med privatekonomi-nyheter och marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

 • e-postadress

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör).

Laglig grund

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på info@compricer.se så blir du inte kontaktad för detta ändamål i framtiden.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du inte tagit tillbaka ditt samtycke. Om du inte tar tillbaka ditt samtycke raderar vi all information 36 månader efter att du slutat använda dig av våra tjänster.

Ändamål

För att kunna erbjuda bostadsvärdering

Behandlingar som utförs

 • Vidarebefordran av kontaktuppgifter till samarbetspartner

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Compricers samarbetspartner SkandiaMäklarna.

Laglig grund

Samtycke. Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett aktivt samtycke till oss.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv bolåneansökan eller aktiva bolånerbjudanden.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Compricers tjänst på Facebook och Google’s annonsnätverk.

Behandlingar som utförs

 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook, samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.

Kategorier av personuppgifter

 • E-postadress

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Compricers systerbolag Schibsted Tillväxtmedier Annonsförsäljning AB, Facebook Inc och Google Inc.

Laglig grund

Berättigat intresse efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på info@compricer.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Compricer anses avslutad.
Om du jämför försäkringar eller elavtal anses din relation med Compricer avslutad 3 månader efter att du genomförde jämförelsen.
Om du jämför privatlån eller bolån anses din relation med Compricer avslutad 6 respektive 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Compricer avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Ändamål

För att kunna förhindra bedrägerier, identitetskapningar och utföra riskhantering

Behandlingar som utförs

 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på info@compricer.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv jämförelse eller aktiva erbjudanden. Vi raderar all information 12 månader efter att din relation med Compricer anses avslutad.
Om du jämför försäkringar eller elavtal anses din relation med Compricer avslutad 3 månader efter att du genomförde jämförelsen.
Om du jämför privatlån eller bolån anses din relation med Compricer avslutad 6 respektive 9 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Compricer avslutat 3 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Ändamål

För att kunna tillgodose säkerhet för vår tjänst och kommunikationsnät, upptäcka/förhindra olaglig användning, intrång/virusattacker m.m.

Behandlingar som utförs

 • Analysera uppgifter mot tilläggsuppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • IP-nummer

Laglig grund

Berättigat intresse att upprätthålla säkerheten för vår tjänst efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på info@compricer.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål i maximalt 4 veckor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Compricer i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss.

Skicka ett meddelande till oss på info@compricer.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Compricers tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Compricers hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Compricers hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies här. https://www.compricer.se/sekretess/#cookies

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Compricer hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?

Om du har frågor om Compricers behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till info@compricer.se.

Compricer är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Compricers hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterat: 2018-05-16

Vad är cookies?

Cookies i webbläsaren:

Cookies är små textbaserade datafiler som en webbplats placerar på din enhet när du besöker webbplatsen. Cookies kan innebära att information överförs från oss till dig och från dig direkt till oss, till en annan part för vår räkning eller till en annan part i enlighet med dennes integritetspolicy. Vi kan använda cookies för att sammanställa information som vi samlar in om dig. Du kan välja att låta din enhet varna dig varje gång en cookie skickas, eller välja att stänga av alla cookies. Det gör du i webbläsarens inställningar. Om du stänger av cookies går du miste om många av de funktioner som gör din besöksupplevelse mer effektiv och vissa av våra tjänster fungerar i samband med detta inte ordentligt. Se sista avsnittet i denna policy för cookies för mer information om hur du hanterar eller avaktiverar cookies i webbläsaren.

Vi använder flera kategorier av cookies som alla utför olika funktioner. Du kan läsa mer om cookies och deras allmänna funktioner på informationswebbplatser, så som www.youronlinechoices.com/se/.

Vilken sorts cookies kan användas?

De cookies som kan användas på den här webbplatsen kan delas in i tre olika kategorier som beskrivs nedan. Dessa beskrivningar kan hjälpa dig att bestämma om och hur du vill använda våra webbplatser och andra onlinetjänster.

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda vissa funktioner. Utan dessa absolut nödvändiga cookies kan vi inte tillhandahålla de onlinetjänster som du har begärt, så som varukorgar eller sammanställning av din beställning när du checkar ut.

Läs mer om nödvändiga cookies.

Företagets namn

Compricer AB

Tekniskt namn

compricersession

Beskrivning av tekniken

Hanterar session för att kunden ska kunna navigera fram och tillbaka i sin jämförelse samt inloggning och genomförande av fullständig registrering

Alternativ att inaktivera

Inaktivera cookies

Företagets namn

Compricer AB

Tekniskt namn

cookie-consent

Beskrivning av tekniken

Hanterar information om vilka nivåer av kakor som användaren gett samtycke till

Alternativ att inaktivera

Inaktivera cookies

Företagets namn

New Relic

Tekniskt namn

nr-data.net

Beskrivning av tekniken

Webbanalytisk tjänst som rapporterar problem och prestanda för att hjälpa oss leverera en bättre och mer stabil tjänst till våra användare.

Alternativ att inaktivera

För information kring hur och vad New Relic cookies används, mer information kan hittas på följande sida: https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
För att inaktivera cookies från New Relic, vänligen läs sessionen Inaktivera/Aktivera cookies via din webbläsare

Prestandacookies

Vi (eller tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning) kan placera våra prestandacookies på din enhet. Informationen som samlas in av våra prestandacookies används av oss eller för vår räkning för att förbättra upplevelsen av vår webbplats eller för att samla in annan statistik.

Du kan avaktivera eller hantera prestandacookies enligt anvisningarna i sista avsnittet av denna policy för cookies.

Läs mer om prestandacookies

Företagets namn

Google

Tekniskt namn

Google Tag Manager

Beskrivning av tekniken

Hanterar JavaScript och HTML-taggar som används för spårning och analys

Alternativ att inaktivera

För information om hur du kan komma åt, hantera eller ta bort cookies och liknande teknik som används av Google kan du gå till https://policies.google.com/privacy?hl=en för mer information.

Företagets namn

Google

Tekniskt namn

Google Analytics

Beskrivning av tekniken

Webbanalytisk tjänst som spårar och rapporterar webbplatstrafik

Alternativ att inaktivera

Du kan använda Annonsinställningar för att hantera de Google-annonser som du ser och välja bort annonsannonsering. även Om du väljer bort annonsannonsering kan du fortfarande se annonser baserat på faktorer som din allmänna plats härrör från som din IP-adress, din webbläsartyp och dina söktermer. Du kan också hantera många företags cookies som används för onlineannonsering via konsumentvalet verktyg skapade under självregleringsprogram i många länder, till exempel USA-baserade aboutads.info-valsidan eller EU-basera dina onlineval. Slutligen kan du hantera cookies i din webbläsare. För mer information https://policies.google.com/technologies/ads

Företagets namn

Hotjar

Tekniskt namn

Hotjar

Beskrivning av tekniken

Webbanalytisk tjänst som spårar användarbeteende och hjälper oss att förstå hur våra användare rör sig på våra sidor.

Alternativ att inaktivera

För information kring hur du kan inaktivera cookies och liknande teknik som används av Hotjar kan du gå till https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ för mer information.

Företagets namn

Compricer AB

Tekniskt namn

compricer-utm

Beskrivning av tekniken

Lagrar Google Analytics UTM-taggar för senare analys av sökningar/ansökningar/ordrar.

Alternativ att inaktivera

Inaktivera cookies

Målinriktad reklam från tredje part

Målinriktade reklamcookies från tredje part kan placeras på din enhet av tredje parts-annonsörer, annonsnätverk, datautbyten, marknadsföringsanalyser och andra tjänsteleverantörer.

även om vi inte alltid vet vilka reklamcookies från tredje part som släpps innan de dyker upp på vår webbplats så har vi processer för att kontrollera de cookies som placeras på våra webbplatser av externa tjänsteleverantörer och för att kontrollera hur information samlas in via våra webbplatser. Vi kan också begära att vissa reklamcookies från tredje part avaktiveras av tredje parts-leverantören.

Läs mer om reklam från tredje part-cookies

Företagets namn

AppNexus

Tekniskt namn

AppNexus

Beskrivning av tekniken

AppNexus är en plattform för att köpa, sälja och leverera onlineannonsering, inklusive intressebaserad annonsering, mestadels genom realtidsbudgivning.

Alternativ att inaktivera

För att läsa mer om, och hantera och avbryta cookies som anges av AppNexus besök https://monetize.xandr.com/privacy-center/

Företagets namn

Google

Tekniskt namn

Google Adwords

Beskrivning av tekniken

Reklamtjänst där annonsörer betalar för att visa kort annonskopiering för webbanvändare. Google AdWords system baseras delvis på cookies och dels på nyckelord som bestäms av annonsörer.

Alternativ att inaktivera

Du kan använda Annonsinställningar för att hantera de Google-annonser som du ser och välja bort annonsannonsering. även om du väljer bort annonsannonsering kan du fortfarande se annonser baserat på faktorer som din allmänna plats härrör från din IP-adress, din webbläsartyp och dina söktermer. Du kan också hantera många företags cookies som används för onlineannonsering via de verktyg för konsumentval som skapats under självregleringsprogram i många länder, till exempel den amerikanskt baserade onads.info-valsidan eller EU-baserade onlineval. Slutligen kan du hantera cookies i din webbläsare. För mer information, gå till https://policies.google.com/technologies/ads

Företagets namn

Google

Tekniskt namn

Doubleclick by Google

Beskrivning av tekniken

Annonshantering och annonsvisningsteknologifond för köpare, skapare och säljare av digitala medier.

Alternativ att inaktivera

Du kan använda Annonsinställningar för att hantera de Google-annonser som du ser och välja bort annonsannonsering. även om du väljer bort annonsannonsering kan du fortfarande se annonser baserat på faktorer som din allmänna plats härrör från din IP-adress, din webbläsartyp och dina söktermer. Du kan också hantera många företags cookies som används för onlineannonsering via de verktyg för konsumentval som skapats under självregleringsprogram i många länder, till exempel den amerikanska baserade onads.info-valsidan eller EU-baserade online-val. Slutligen kan du hantera cookies i din webbläsare. För mer information om gå till https://policies.google.com/technologies/ads

Företagets namn

Bing

Tekniskt namn

Bing Universal Event tracking

Beskrivning av tekniken

Universal Event Tracking (UET) hjälper kunder att spåra deras kampanjprestanda med förmågan att räkna unika konverteringar, associera konverteringsmål med ett enda konto och spåra statusen för taggar och mål.

Alternativ att inaktivera

Du kan hantera cookies i din webbläsare. Besök https://www.youronlinechoices.com/se/ för vidare information.

Företagets namn

Yahoo

Tekniskt namn

Yahoo Gemini Universal Event tracking

Beskrivning av tekniken

Universal Event Tracking (UET) hjälper kunder att spåra deras kampanjprestanda med förmågan att räkna unika konverteringar, associera konverteringsmål med ett enda konto och spåra statusen för taggar och mål.

Alternativ att inaktivera

Du kan hantera cookies i din webbläsare. Besök https://www.youronlinechoices.com/se/ för vidare information. Mer info https://legal.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/topic/ourpartners/index.html

Företagets namn

Facebook

Tekniskt namn

Facebook Custom Audience Tracking

Beskrivning av tekniken

Facebook-målnätverket är ett sätt för annonsörer att visa annonser i appar och webbplatser utöver företagets Facebook-familj.

Alternativ att inaktivera

Audience Network visar relevanta annonser genom att använda dina annonspreferenser för att bestämma vilka annonser du kanske är intresserad av att se. Du kan styra detta på Facebook i dina annonsinställningar.

Inaktivera/aktivera cookies via din webbläsare

Det finns ett antal olika sätt att hantera cookies och andra spårningstekniker. Via din webbläsares inställningar kan du aktivera eller avaktivera cookies eller ställa in din webbläsare så att den frågar dig om lov innan den accepterar cookies från webbplatser som du besöker. Du bör vara medveten om att du kanske inte kan använda alla våra interaktiva funktioner om du ställer in din webbläsare på att avaktiveraalla cookies.

Om du använder olika datorer på olika platser behöver du se till att varje webbläsare är anpassad efter dina önskemål.

Du kan radera installerade cookies som har installerats i mappen för cookies i din webbläsare. Olika webbläsare har olika rutiner för att hantera inställningar. Klicka på någon av webbläsarlänkarna nedan för anvisningar.

Om du inte använder någon av de webbläsare som listas ovan väljer du "Cookies" i Hjälpfunktionen för att hitta information om var du hittar din mapp med cookies.

Du bör också vara medveten om att avaktiveringen av cookies inte innebär en avaktivering av andra typer av analysprodukter som vi kan använda för att samla in allmän information om hur du och andra besökare använder vår webbplats.

Du kan själv göra justeringar kring vilka typer cookies du godkänner att vi sparar. Tryck här för att ändra.

Säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på www.youronlinechoices.com/se/

Avregistrera dig från utskick

Skicka ett mail till info@compricer.se och meddela oss vilka utskick du inte vill ha längre.

Spärra ditt telefonnummer

Skicka ett mail till info@compricer.se och meddela oss vilket telefonnummer du vill spärra.

Radera data

Skicka ett mail till info@compricer.se så hjälper vi dig att radera den information du önskar.

Gallring av personuppgifter

Vi rensar våra register löpande och sparar inte våra användares data längre än nödvändigt.

Registerutdrag

Skicka ett mail till info@compricer.se om du önskar få ett registerutdrag med den data vi har sparad om dig för stunden. Du kommer att behöva verifiera dig via Mobilt BankID så att vi kan säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person.