Saknas allmänna transportmedel och du har mer än 2 km till arbetet eller om du har minst 5 km till arbetet och det klart framgår att du tjänar minst 2 timmar sammanlagt för fram- och återresan genom att använda bil eller motorcykel har du rätt till avdrag. Avdrag medges normalt för en resa till och en resa från arbetsplatsen per arbetsdag.

Bilavdraget är 18,50 kr per mil om du kör egen bil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. De första 8 000 kronorna är inte avdragsgilla så det beloppet drar Skatteverket sedan av.

Har du på grund av arbetet blivit tvungen att ha dubbel bosättning och övernatta på arbetsort som ligger minst 5 mil från hemmet kan du under vissa förutsättningar under max fem år för gift och sambo och max två år för ensamstående göra avdrag för följande:
- en hemresa per vecka med billigaste färdmedel
- faktiska merkostnader eller schablonavdrag på 63 kronor per dag den första månaden.
- faktisk boendekostnad på arbetsorten (Kan du inte visa den faktiska bostadsutgiften finns ingen avdragsmöjlighet).

Har du haft tillfälligt arbete och övernattat på en ort längre bort än 5 mil från bostaden och inte fått traktamente av arbetsgivaren kan du göra avdrag enligt nedanstående.
- en hemresa per vecka med billigaste färdmedel
- faktiska merkostnader eller schablonavdrag på 105 kronor per dag den första månaden.
- faktiska merkostnader för logi eller 105 kronor per natt. (Men har du inte haft någon bostadskostnad på arbetsorten medges inte avdrag för ökad logikostnad.)

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank