Vinsten från en fastighetsförsäljning tar man fram genom att från försäljningspriset dra av mäklararvode, inköpspris och förbättringskostnader. Finns ett uppskov sedan tidigare ska det läggas till. På vinsten betalar man 22 procent i skatt.

Den som ärver en fastighet eller får den i gåva övertar förre ägarens inköpspris och nedlagda kostnader. Vet du inte hur mycket fastigheten köptes för kan du höra med Inskrivningen på Lantmäteriet eller Landsarkivet. Är köpet gjort tidigare än 1952 får du använda 150 procent av taxeringsvärdet 1952 som inköpspris. Saknar du den uppgiften behöver du kontakta Landsarkivet.

Förbättringsutgifter kan vara kostnader för ny-, om- och tillbyggnader och kostnader för förbättrande reparationer och underhåll. De senare får enbart dras av om de avser innevarande år och de senaste fem åren. Det ställs också krav på storleken på förbättringsutgifterna. De måste ha uppgått till 5 000 kronor eller mer för varje år som du yrkar på avdrag.

Läs mer om detaljerna på www.skatteverket.se. Förhoppningsvis finns en del papper och kvitton sparade i någon pärm till din hjälp.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank