Både pensionsförsäkring och IPS är skatteförmånligt pensionssparande. Pengarna du sparar i dessa former är låsta till 55 års ålder och premierna är avdragsgilla i deklarationen upp till 12 000 kronor per år.

I en pensionsförsäkring kan du välja om du önskar ett återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskydd innebär att ditt sparade kapital tillfaller din förmånstagare som kan vara make, sambo, registrerad partner eller barn om du skulle gå bort. Om du istället väljer att inte teckna ett återbetalningsskydd, delas kapitalet vid dödsfall ut till andra försäkringstagare med samma typ av försäkring.

I ett IPS-sparande tillfaller kapital vid dödsfall dödsboet ifall du inte har några förmånstagare.

IPS kan utbetalas under maximalt 20 år medan en pensionsförsäkring kan utbetalas livet ut.

I ett IPS-sparande är du friare i hur du kan placera. Du kan spara i fonder, aktier, likvida medel med mera medan du i en pensionsförsäkring endast kan välja traditionellt sparande eller fondförsäkring.

Du kan inte begära avdrag i deklarationen för sparande i en kapitalförsäkring. Utbetalningen från en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på, men varje år tas en avkastningsskatt ut på kapitalet. I en kapitalförsäkring kan du, likt IPS, spara i fonder, aktier, likvida medel med mera.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP