En färsk undersökning som SPP låtit genomföra visar att varannan av de tillfrågade inte vet hur de valt att placera sin tjänstepension. Resultatet på frågan ” har du valt traditionell försäkring eller fondförsäkring” visar att de val vi tror oss gjort, inte stämmer med de val vi faktiskt gjort.

Tyvärr är det allt för många som inte bryr sig om pensionen förrän det börjar bli lite sent. De flesta värjer sig för att sätta sig in i pensionsfrågan för att de tycker att pension är obehagligt, krångligt och tråkigt. Pensionen tycks helt enkelt vara en ickefråga för oss, som vi väljer att inte ta på allvar. Den förknippas med något som kommer att hända långt in i framtiden och pengarna blir då lite anonyma. Detta faktum gör att vi tyvärr gärna fattar irrationella beslut eller kanske inga beslut alls för att få ut det mesta av vår framtida lön.

Undersökningen SPP genomfört visar att varannan av de tillfrågade inte vet hur de valt att placera sin tjänstepension. Den visar att kunskapen om hur vi valt, skiljer sig ganska mycket mellan olika avtalsområden. De privatanställda arbetarna, SAF-LO, sticker ut från de övriga grupperna. Här råder störst osäkerhet kring den sparform man valt. Endast 30 procent tror att de har valt en fondförsäkring medan nästan 70 procent faktiskt har valt att placera sin tjänstepension i en fondförsäkring. Och hela 50 procent vet inte vad de valt. För ITPK, de privatanställda tjänstemännen, är det omvänt, här tror 23 procent att de valt en traditionell försäkring medan hela 47 procent faktiskt har valt traditionell försäkring som placeringsform. I den här gruppen är det 35 procent som svarar att de inte vet hur pengarna placerats. De övriga grupperna, KAP-KL, de kommunal- och landstingsanställda och PA03, de statligt anställda, är relativt lika både i osäkerhet och i uppfattning om vad de tror sig ha valt för placeringsform.

Det behövs engagemang och en bred folkbildning för att vi ska förstå hur bra och förmånliga våra tjänstepensioner är. Att ägna en stund åt sin pension kan innebära stora skillnader på hur den framtida pensionen kommer att bli. Vi borde bli bättre på att förstå att det är de anonyma pengarna som blir de verkliga pengarna, som ska försörja dig i morgon.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP