Det finns fyra huvudsakliga kollektivavtalsområden. Anställd inom kommun eller landsting, statligt anställd, privatanställd arbetare eller privatanställd tjänsteman. Likväl som det finns likheter så finns det också skillnader mellan de olika avtalen. Vill du veta mer om de olika avtalsområdena skulle jag rekommendera dig att besöka Försäkringsförbundets hemsida https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/OmItp.aspx.

Har din arbetsplats inget kollektivavtal är det en förhandling mellan dig och din arbetsgivare. Alla värdebesked skickas ut efter årsskiftet. Samla ihop dem så får du en överblick över var dina pengar finns. Och detta är viktigt. Beroende på hur du väljer att spara nu avgör din pension framöver.

Flytträtt innebär rätten att flytta försäkringskapitalet till annan försäkring. Både privatpensioner och tjänstepensioner omfattas av flytträtt men det är försäkringskapitalet som flyttas, inte själva försäkringsavtalet. Flytt kan ske inom samma bolag, exempelvis byte av förvaltningsform eller mellan olika bolag.

En del försäkringsbolag erbjuder inte flytträtt för gamla försäkringar. Det kan därför vara idé att ta kontakt med en försäkringsrådgivare som kan ge en överblick av dina pensionsavtal och bringa klarhet om dina avtal är flyttbara eller ej och vad det i så fall skulle innebära.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP