Hej!

Du har fått ärva en stor summa pengar och aktier. Det kan göra att du har möjlighet att tänka i nya banor kring din ekonomi: Vad vill jag göra i mitt liv de närmaste åren? Vad vill jag göra på längre sikt? Har jag någon dröm jag vill förverkliga? I hur stor utsträckning vill jag använda pengar nu i förhållande till att spara för framtida behov? Svaren på dessa frågor kan hjälpa dig när du ska välja hur du ska göra med de pengar du har fått ärva.

Till en början föreslår jag att du bestämmer hur stor summa du behöver ha lätt tillgänglig för oförutsedda utgifter och investeringar som ligger nära i tiden.

Om du väljer att lösa bolån kan du minska dina räntekostnader med upp till 3 800 kr/ mån efter skatteavdrag. (Lånesumma 2 700 000, räntesats ca 2,4 %). Har du minskat bolånen med så mycket kan du överväga att amortera mindre eller inte alls på de bolån du har kvar, vilket kan sänka din månadskostnad ytterligare.

Intresse, kunskap och riskbenägenhet avgör om och hur du vill placera delar av summan. Information om placeringar och vad man bör tänka på när man kontaktar olika rådgivare finns på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå konsumenternas.se.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank