Hej Carin,
det är en stor skillnad mellan förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension. En förmånsbestämd tjänstepension är en pension som i förväg beräknas fram enligt ett avtal och är bestämd till ett visst belopp, vanligtvis en viss procent av lönen. Den försäkrade kan inte påverka placeringen av pensionskapitalet. I en förmånsbestämd pension behöver den försäkrade inte själv vara aktiv. Det är istället arbetsgivaren och försäkringsbolaget som tar den finansiella risken och ska garantera pensionen.

I en premiebestämd/avgiftsbestämd tjänstepension har man däremot avtalat hur mycket pengar (premier) som ska betalas in i förhållande till lönen. Pensionens storlek beror på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in och hur dessa förräntas. I en premiebestämd pension kan den försäkrade ofta påverka helt eller delvis hur pensionspengarna ska placeras. Genom att antingen placera pengarna i en traditionell försäkring med garanterad avkastning eller en fondförsäkring där pensionen beror av fondernas värde, kan du själv välja vilken risk du vill ta. Hoppas det gav svar på din fråga Carin!

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension